Nyhetsarkiv

”Tiderna har förändrats – idag behövs en målbeskrivning för bakjourskompetens”

Hennes förhoppning är att det på sikt ska finnas en målbeskrivning för bakjourskompetens som liknar den som finns för ST-läkare.

– Det behövs idag. Hur breddutbildad man blir som kirurg beror på var man jobbar, på ett länssjukhus eller universitetssjukhus. I dag är det inte samma rörlighet som tidigare och man flyttar inte runt som man gjorde förr. Som nybliven läkare kunde man börja sin karriär på ett litet ställe, sedan flytta till ett större universitetssjukhus för att forska och sedan flytta tillbaka till ett mindre sjukhus igen. Så ser det inte ut idag och därför får många kirurger inte den träning och bredd som krävs för framtidens bakjoursuppdrag, säger Ann-Christin Moberg-Hägvall.

Själv blev hon färdig specialistläkare för tre år sedan och arbetar idag i laparoskopi- och bukväggsteamet på Universitetssjukhuset i Malmö.

Hon har lång erfarenhet av att arbeta i sjukvården. Ann-Cathrin arbetade under några år som sjuksköterska på en akutmottagning innan hon vidareutbildade sig till läkare. Hon har ännu inte börjat med bakjourstjänstgöring, men ser det som ett naturligt steg.

– Jag är uppväxt på ett universitetssjukhus och har mycket stöd och support av andra specialister både här och i Lund, det är en trygg miljö. Jag är inte orolig att jag inte ska klara den tekniska biten, den stora utmaningen är de mjuka frågorna, de som handlar om bedömningar och etiska överväganden.

Hon är en av många som sökte och som blev antagen till bakjoursskolans utvecklingsgrupp. Under de närmaste åren ska hon tillsammans med övriga i gruppen formulera och skräddarsy en bakjoursutbildning utifrån de behov som finns idag.

– Det handlar även om att föra in utbildningar i ledarskap och kommunikation. Vi behöver ta vara på varandra bättre och ge konstruktiv feedback. Det måste vara i högt i tak, det är viktigt att det finns utrymme att diskutera fel och misstag som uppstår i vardagen, säger Ann-Cathrin Moberg.

Som alla andra i utvecklingsgruppen har hon en personlig utvecklingsplan samt en mentor som hon kan bolla tankar och funderingar med. Hennes mentor heter Ulf Pettersson och är överläkare på kirurgiska kliniken på MAS.

– Vi har just påbörjat vårt arbete och det är mycket som ännu inte är klart. Men vår ambition är att alla som ska arbeta som bakjourer får möjlighet att skräddarsy en individuell utvecklingsplan, och ha tillgång till en mentor under hela bakjoursutbildningen.
Ann-Cathrin Moberg kan tänka sig att det på sikt kommer att finnas ett slags certifikat för dem som har erövrat den kompetens som krävs för att börja arbeta som bakjour.
– Det kommer sannolikt också att finnas regelbundna uppföljningar och olika möjligheter att uppdatera sin kunskap och kompetens. Man skulle kunna se bakjoursskolan som ett livslångt lärande, man blir aldrig färdigutbildad.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera