Nyhetsarkiv

”Strategiskt felbeslut att införa akutläkare”

Så säger Anders Lindmark, avgående verksamhetschef för verksamhetsområdet hematologi om satsningen på akutläkare vid Lunds Universitetssjukhus.

Det är en resurskrävande verksamhet och min bedömning är att det inte finns tillräckligt med kapacitet och resurser för att möta de stora utbildningsinsatser som krävs för ett breddinförande.

Han menar att en strukturerad plan för utvärdering av införandet är absolut nödvändig och är kritisk till att någon utvärdering hittills inte kommit till stånd.

– Slutligen är det ju också så att akutmottagningens patienter idag till stor del är primärvårdspatienter och geriatriska patienter. Jag har svårt att se att särskilda specialister i akutsjukvård skulle vara mer lämpade än andra att ta hand om dessa patienter, säger Anders Lindmark.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera