Nyhetsarkiv

”Skriv rapporter på allt som inte fungerar”

Styrkta av detta klargörande skulle vi sedan diskutera regeringens Patientsäkerhetsutredning. Patientsäkerhet är i ropet och uppmärksamhet kring detta behövs verkligen och är positivt. Så hur ska denna utredning leda till socialministerns utlovade goda och säkra vård?

Ja man blir lite besviken. Flertalet punkter gäller enbart kontroll av läkares eventuella olämplighet. Till exempel om apotekspersonal ska få rätt att rapportera när tvivelaktiga läkare förskriver stora mängder narkotiska preparat till tvivelaktiga personer, om uppvisande av utdrag ur brottsregistret ska krävas när man söker arbete inom hälso- och sjukvård, om försäkringsläkare ska omfattas av tillsyn (vilket de inte gör idag) och om patientnämndernas framtida roll när patienten vill framföra klagomål.
Alla dessa bitar är förstås viktiga men har sammantaget mer karaktären av jaga doktor än säkra patienter.

I utredningen ingår också en välkommen översyn av Lex Maria och HSAN. Systemtänkande istället för syndabockstänkande är tänkt att bli mer framträdande i framtiden vilket är utmärkt.

Men i en patiensäkerhetsutredning värd namnet borde man också ta tag i de problem som orsakar att fel uppkommer. För när felet väl har blivit är det liksom försent.

Nej, det riktiga patientsäkerhetsarbetet ligger i det dagliga arbetet och gäller även för oss som sköter oss. Och där behövs inga utredningar för vi vet oftast precis vad som felas och vad som i sin tur innebär potentiell risk för patienten.

Den ständiga vårdplatsbristen, svårigheten att behålla kompetent personal, agerandet att en doktor är en doktor utan att hänsyn tas till kompetens eller erfarenhet, är problem som ständigt påtalas förutom de organisatoriska och arbetsmiljömässiga.
Men att påtala bristerna har hittills inte lönat sig nåt vidare. Så ett sätt kan vara att vi i läkarkåren nu på allvar börjar använda ett verktyg som ledning och politiker förstår. Avvikelserapporten.

Varför inte börja rapportera för glatta livet! Inte om struntsaker utan om viktiga saker som spelar roll.
Skriv om allt viktigt som borde fungera men som inte gör det.

Rapportera om alla försenade eller strukna operationer, bortkomna eller försenade provsvar, diktat som inte skrivs ut pga brist på sekreterare, patienter som får vänta för länge på en undersökning, om bristande tillgång på hjälp av annan personal, undersökningsutrustning som saknas eller är trasig eller finns för få av, undersökningsrum som konverteras till expeditioner för andra personalkategorier, undersökningsrum som används till överbeläggningsrum, läkarexpeditioner som används till överbeläggningsrum eller helt försvinner vid ombyggnationer, interntransporter som inte fungerar, patienter som felprioriteras på akuten, IT-system som hänger sig, behandlingar som inte sätts in pga budgetskäl, IVA-platser som saknas, utbildningar som sparas in…
Ja allt som är fel men som borde fungera ska vi börja rapportera!

Och till alla de verkligt sjuka patienter, som hellre stannar kvar hemma än söker akut därför att de har upplevt att vården inte fungerar och att väntetiderna på akuten är orimliga, alla dom patienterna måste vi uppmana att kräva sin rätt för att inte mörka ett ännu större vårdbehov!

Vi får säga att visserligen finns det för få vårdplatser än, men vi SKA hjälpa dig. Ta din säng och kom!

 

Karin Båtelson, vice ordf Sjukhusläkarföreningen

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera