Nyhetsarkiv

”Skönt att vi äntligen fått ett avtal”

Grunden för vårt samarbete har alltid varit att hålla hög kvalitet på utbildningar och sammankomster och det kan vi ju fortsätta med.

304_gunneflo.jpgSå säger Pfizers vd, Lars Gunneflo (bilden), som tycker att det är skönt att det äntligen slutits ett avtal, eftersom det funnits en oro och osäkerhet mellan parterna under tiden man väntat på de nya reglerna.

– Nu gäller det bara att båda parter snabbt informerar sina anställda om vad som gäller, det är mycket viktigt, menar Lars Gunneflo, som berättar att Pfizer hållit sig informerade under förhandlingarnas gång och faktiskt redan i förväg utbildat sina anställda i det kommande avtalet och nu bara behöver göra smärre justeringar.

Lars Gunneflo tycker i likhet med många andra att det är skönt att reglerna för samarbetet blir tydligare och att det blir ökad öppenhet.

Den risk han ser är att färre läkare får fortbildning.
– Nu ska landstingen stå för 50 procent av kostnaderna för resa och logi och den delen kan bli en begränsande faktor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera