Nyhetsarkiv

”Skär ner på det stora beställarkontoret istället ”

I Stockholm finns ett beställarkontor på närmare 400 människor. Skär ner det med 75 procent nu när det i stort sett blivit budgetstyrning. Då sparar landstinget mer i pengar än vad tjänstemännen anser sig kunna spara på nedläggningarna i både Södertälje och Norrtälje.

Så säger Curt Brandt, sjukhusdirektör vid Södertälje sjukhus som är upprörd och arg över förslagen att omvandla Södertälje sjukhus till ett närsjukhus utan akutavdelningar.

– Det kan inte vara vettigt att man ger sig på vården och patienterna och fortsätter att lägga massor av pengar på administration och beställarkontor, som inte längre har den uppgift som var tänkt från början. – Det är tydligt att tjänstemän och politiker handlat i desperation, säger Curt Brandt.

– Det har gått för fort. Tjänstemännen har haft trycket på sig att leverera besparingar, men när det går fort blir både utredningar och analyser slafsiga och mediokra.

– Sjukhusen har blivit överkörda. Det togs fram en lista på ett antal punkter, en så kallad “snabbspårslista”, sedan har tjänstemännen utrett själva utan att ta hänsyn till den analys och kritik vi haft mot de siffror som lagts fram.

– Men tjänstemannaförsalget är inget snabbspår. Hur vården ska struktureras långsiktigt bör komma in i 3S-diskussionen som pågår i Stockholm och som kommer med förslag nästa vår. Det är då de här besluten ska tas efter kloka överväganden.
(3S-utredning ser över Stockholms framtida sjukvårdsstruktur).

– Tyvärr blir det ju så att om man inte lyssnar på professionen kommer bristerna att visa sig ändå, längre fram och då är det patienterna som drabbas.

Men kanske det allvarligaste menar Curt Brandt är att det snabbt framtagna tjänstemannaförslaget inte kommer att spara de miljoner som påstås.
– Förslaget handlar om att flytta patienter som läggs in på sjukhus. Det är sjukhussängar som flyttas, men de sängar som man har redovisat i förslaget räcker inte för att klara vårdvolymen.

– Södersjukhuset som ska ta våra patienter räknar med att korta vårdtiderna, vilket är helt orealistiskt.
Vårdtiderna kommer att förlängas när nätverket som finns mellan kommun, sjukhus och primärvård i Södertälje slås sönder.

Curt Brandt vill inte kommentera Södersjukhusets beräkningar, men menar att de täcker 60 procent av de patienter som Södertälje sjukhus tar emot.
– Resten antar man väl ska försvinna, men det brukar inte vara så med akut sjuka som måste läggas in.

– Jag är rädd för att vi kommer att få samma kaos som på 90-talet med bilar som går på vägarna när det inte finns vårdplatser och patienter som vi får ringa återbud till när det inte finns resurser.

Curt Brandt säger sig inse landstingets besvärliga situation, men menar att det då är ännu viktigare att göra rätt, än fort och fel.

– Har man problem måste man börja med budgetdisciplin. Vi har haft nollresultat de senaste åren och efter årets första åtta månader ligger vi på ett överskott på 22 miljoner kronor. Vi har försökt hålla ihop ekonomin samtidigt som vi planerat och utvecklat sjukhuset när det gäller utrustning och kompetens.

Curt Brandt tror inte att en koncentration till Stockholm kommer att göra landstingets ekonomi bättre.
– Vi har försökt att ta ansvar för det som vi är satta att ta ansvar för. Den kulturen finns inte och har aldrig funnit på storsjukhusen i Stockholm. Att stänga mindre väl fungerande sjukhus som sköter ekonomin och göra de större sjukhusen ännu större tror jag inte på, säger Curt Brandt, som hoppas att den politiska processen ska stoppa förslagen.

– Jag har varit sjukhusdirektör i Södertälje i 13 år och jag har aldrig mött en sådan ilska bland befolkningen som nu och på sjukhuset är man förutom att man är oroliga ordentligt förbannade.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera