Nyhetsarkiv

”Sjukvården måste bli kunskapsstyrd”

Ett stort pressuppbåd hade mött upp i nämndrummet hos Läkaresällskapet på Klara Östra Kyrkogata för att få sjukhusläkarnas syn på hur den framtida sjukhusvården ska organiseras.

Under presskonferensen presenterade föreningen sin handlingsplan för en kunskapsstyrd sjukvård för den församlade pressen.
Samtidigt riktades kritik mot regeringens handlingsplan för den högspecialiserade vården.

– Den är otillräcklig, sade Anders Dahlqvist, ordförande i den sjukvårdspolitiska grupp som arbetat fram Sjukhusläkarföreningens handlingsplan för en kunskapsstyrd sjukvård.

Gunnar Sandberg och Anders Dahlqvist förklarade också att sjukvården saknar resurser och att situationen nu är mycket allvarlig.

Anders Dahlqvist betonade också vikten av att det är staten som står som finansiär och beställare av den högspecialiserade sjukvården. Och att man skiljer på beställare och utförare.

– Att det är staten som står som beställare betyder inte att det är staten som ska utföra vården. Det kan vara stiftelser, bolag eller landsting.

– Dessutom är det oerhört viktigt att sjukvården blir kunskapsstyrd, sa Anders Dahlqvist.

– Politikerna vill gärna blanda sig i utförandet. Vi måste komma ifrån bypolitiken.

– För att alla ska få en likvärdig vård med hög kvalitet är det nödvändigt att sjukhusvården koncentreras till färre sjukhus, men det betyder samtidigt att det blir nödvändigt att utveckla närsjukhusen. Och det vill vi ha debatt om.

Gunnar Sandberg beklagade att politikerna under lång tid lagt sig i sjukvården på ett sätt som inte gynnat patienterna.

– Det har funnits en desperation bakom detta. Men de besparingar som genomförts har vi ju alla ställt upp på.
För framtiden anser dock Sjukhusläkarföreningen att det är nödvändigt att det blir ett ökat professionellt inflytande i sjukvården.

– Politikerna måste få hjälp att bli bättre uppdaterade av professionen. De ska inte säga vad vi ska göra. Deras uppgift är att värdera.
Gunnars Sandberg framhöll också att en effektivare sjukvård kräver prioriteringar och då krävs det kompetens.

– Arbetsmiljön kom också i fokus under presskonferensen. Anders Dahlqvist pekade på att det i dag sätts av 70 miljarder kronor för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

– Hade det inte varit klokt att satsa några av dessa miljarder på sjukvården? Det skulle kunna skapa ett antal permanenta jobb och medborgarna skulle möta en helt annan arbetsmiljö när de togs in på sjukhus.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera