Nyhetsarkiv

”Sjukvården blir aldrig jämlik så länge landstingen får styra”

Lyft ut sjukvården från storregionerna och förstatliga den. Då får diskussionerna om storregionerna ett annat fokus och vi kan få en sjukvård på lika villkor. Kåre Olsson, tidigare förtroendevald revisor i landstinget Dalarna vill att sjukvård i landstings­modellen bör försvinna så snabbt som möjligt.

Han har varit förtroendevald, opolitisk revisor i landstinget Dalarna under många år. Under den tiden har han sett ökande regionala skillnader i sjukvården. Med en erfarenhet som tidigare forskare inom organisk och fysikalisk kemi är han van att granska, analysera och dra slutsatser. Landstingsmodellen för sjukvård dömer han ut som både ineffektiv och ojämlik.

Svagt ledarskap i landstingen

Han pekar på att vilken sjukvård man får i Sverige i dag beror på i vilket landsting man bor i. Medan patienter med maculadegeneration i Stockholm exempelvis får det dyra orginalläkemedlet Lucentis får patienterna i Blekinge nöja sig med ett billigare läkemedel som inte är utprovat för sjukdomen. På samma sätt ser det ut inom område efter område inom sjukvården i dag.
Vem som styr sjukvården i dag är dessutom osäkert och ofta slumpartat. Det är allt för många faktorer som spelar in, samtidigt som ledarskapet i landstinget och sjukvården är svagt.

Kåre Olsson pekar på det absurda att staten i d ag påverkar vården genom en mängd olika beslut som sedan inte kan följas upp eftersom makten och verkställigheten ligger ute i landstingen, vårdgarantin är ett exempel.

Det främsta skälet till att han vill se att staten tar över ansvaret för sjukvården är för att säkerställa att vi får en vård på lika villkor.
Men en inte oviktig bieffekt skulle bli att regionfrågan kan diskuteras på ett helt annat sätt än hittills om sjukvården och landstingen inte blockerade diskussionerna.

– På det viset skulle samhällsutveckling och kommunikationer få en mer central roll inom regionerna, menar Kåre Olsson.

Skilj mellan ansvar och utförande

Med ett statligt totalansvar för sjukvården bör man skilja mellan ansvar och utförande, menar han.

– Landstinget kan få ett utföraruppdrag av staten på samma sätt som privata aktörer, men ansvaret bör ligger hos staten.

Ett nationellt organ bör inrättas som beslutar vilken kapacitet sjukvården ska ha inom olika områden. Där kan man också fatta beslut om vilka delar som ska vara statligt styrda och vilka delar som ska läggas ut på andra utförare, precis som man gör inom annan statlig verksamhet, anser han.

Effekten av en sådan förändring, menar han, skulle leda till ett bättre kapacitetsutnyttjande i sjukvården och bättre förutsättningar för vård på lika villkor.

Sjukvården är en nationell fråga som av historiska skäl hanteras på landstings- och regionnivå, en olycklig koppling som ingen har någon nytta av i dag, konstaterar Kåre Olsson.

Anna-Lena Bengtsson

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera