Nyhetsarkiv

”Så blir vården på sjukhusen bättre”

 Man gick för långt med besparingarna, vilket nu visar sig i allt fler larmrapporter från sjukhus runt om i landet.
Så säger Anders Dahlqvist, ordförande i Sjukhusläkarföreningens sjukvårdspolitiska arbetsgrupp (SPOLA), som tagit fram en nationell handlingsplan för sjukhusen och fått den förankrad hos 16 000 sjukhusläkare.

– Jag är rädd för att många sjukhus kommer att ha svårt att klara vården och att tänkta förändringar kommer för sent.

– Det är mycket illavarslande att hittillsvarande resurstilldelning från nationella handlingsplanen för primärvård och äldreomsorg inte avspeglas i bättre vård vid sjukhusen i landet.

Många kollegor känner en frustration i att så stor del av deras arbete går åt till ineffektivt letande av vårdplatser. Det måste vi ändra på.
– Fokus måste inriktas på det medicinska innehållet och skapande av tydliga ansvarsområden. Därför har Sjukhusläkarföreningen tagit fram ett tiopunktsprogram för att förbättra sjukhusvården.

Tiopunktsprogrammet:
1. Sjukhusvården ska vara kunskapsstyrd, evidensbaserad och utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet.

2. Sjukvården skall tillföras tillräckliga resurser, minst 9 procent av BNP senast år 2004.

3. Högspecialiserad sjukvård vid regionsjukhus skall vara statligt finansierad och ha statlig beställarorganisation.

4. Specialiserad sjukvård skall vara statligt finansierad och ha regional eller statlig beställarorganisation.

5. Närsjukvård skall utvecklas nära medborgarna och finansieras och beställas av landsting eller kommun.

6. Sjukvårdens utförare kan organiseras i offentlig eller privat regi, i förvaltningsform, bolag, stiftelser eller på entreprenad.

7. Sjukvårdens medicinska verksamhet skall utvärderas av läkarprofessionen. Beställar- och utförarorganisationer skall utvecklas och arbeta utifrån tydliga kvalitetskriterier.

8. Sjukvården skall organiseras så att arbetsmiljön blir ett föredöme för övriga arbetsplatser i landet.

9. Den patientnära kliniska forskningen bör utökas.

10. Patienternas fria vårdval motiverar att utförarna redovisar vårdutbud, kvalitet och tillgänglighet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera