Nyhetsarkiv

”Respektera det fackliga arbetet”

En viktig roll i fackligt arbete är att uppmärksamma arbetsgivaren på missförhållanden i verksamheten. Arbetsgivarens och fackens samverkan utvecklar svensk hälso- och sjukvård och stärker patientsäkerheten. När detta fungerar är det fackliga arbetet som mest givande.

Vi som är fackliga företrädare ska agera när något inte står rätt till. På de allra flesta arbetsplatser är arbetsgivaren tacksam för våra insatser. Med den senaste tidens händelser i Varberg i gott minne är vi inom Läkarförbundet starkt oroade över hur arbetsgivarens handlingar drabbat vår fackliga företrädare.

Vi uppfattar det som att arbetsgivaren hellre skjuter budbäraren än tar till sig budskapet.

Händelsen i Varberg har avslutats i och med den överenskommelse som träffats.

Arbetsgivarens varsel om avsked av ett skyddsombud utan att först söka lösning i samförstånd framstår som obegriplig för oss. Fortsatt utveckling i denna riktning riskerar att leda till fler öppna konflikter mellan arbetsgivare och fackförbund. Det omöjliggör gott fackligt arbete och skadar våra patienter.

Vi värnar om det fackliga arbetet. Vi kommer att fortsätta arbetet för att få fler läkare att bli skyddsombud. Läkarförbundet kommer alltid att med all kraft stödja sina fackliga företrädare.

När arbetsmiljön är skadlig för våra medlemmar måste vi reagera. Vi har blivit läkare för att kunna hjälpa och ge våra patienter den allra bästa vården. Vi har blivit fackliga företrädare för att skapa förutsättningar för en god vård. När vi anser att vi inte har rätt förutsättningar för vårt arbete agerar vi.

Linus Axelsson, Blekinge läkarförening,
Kristina Wallman, Dalarnas läkarförening,
Regina Göbel, Gotlands läkarförening,
Per Kronmann,
Gästrike Hälsinge läkarförening,
Eva Engström och Carina Iloson,
Göteborgs läkarförening,
Anders Åkvist, Hallands läkarförening,
Sara Sehlstedt, Jämtlands läns läkarförening,
Bengt Hultberg, Jönköpings
läns läkarförening,
Fredrik Andrén, Kalmar läns läkarförening,
Edvard Lekås, Kronobergs läkarförening,
Jens Bernow, Malmö läkarförening,
Jonas Wallvik, Medelpads läkarförening,
Erik Dahlman, Mellersta
Skånes läkarförening,
Ulrika Mattsson Kölfeldt, Nordvästra
Götalands läkarförening,
Ingrid Silfverberg, Nordvästra Skånes
läkarförening,
Robert Svartholm, Norrbottens läkarförening,
Lars Olén, Skaraborgs läkarförening,
Thomas Flodin, Gunnar Berglund och Marta Christensson, Stockholms läkarförening,
Ulf Glitterstam, Södermanlands
läns läkarförening,
Anna Rask-Andersen, Upplands allmänna läkarförening,
Elisabet Rimeika, Värmlands läkarförening,
Nino Bracin, Västerbottens läns
läkarförening,
Andreas Ranhem, Västmanlands
läkarförening,
Bo-Göran Widman, Ångermanlands
läkarförening,
Linnéa Rönnstedt, Älvsborg
södra läkarförening,
Louise Bohr Mordhorst, Örebro
läns läkarförening,
Stig-Eric Åström, Östergötlands
läkarförening,
Ulla Feuk, Östra Skånes läkarförening,
Marie Wedin, ordförande
Sveriges läkarförbund.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera