Nyhetsarkiv

”Region Hallands ledning bör överväga att byta ut sjukhuschefen”

– Det är ytterst allvarligt när ledningen för ett sjukhus väljer att varsla en facklig företrädare som dessutom är huvudskyddsombud. De skäl som framfördes till den fackliga organisationen i förhandlingarna hänger samman med just dessa roller, vilket innebär att det helt saknades legal grund för ett avsked, säger Lars Nevander.

Själv är han övertygad om att sjukhusledningen med sitt agerande ville tysta en stark facklig företrädare och debattör, som gett publicitet åt missförhållanden i både lokalpress och i tidningen Sjukhusläkaren.

– Thomas har all rätt att uttala sig i pressen. Jag tror att just detta var arbetsgivarens verkliga skäl till varslet.

Arbetsgivaren kan vägra följa AD:s dom

Lars Nevander tror att arbetsgivaren varit väl medveten om den rättsliga processen kring ett avsked, och om risken för Region Halland att förlora en process i Arbetsdomstolen.

– Men även om Läkarförbundet drivit processen till AD och vunnit hade det ändå inte inneburit att Thomas fått tillbaka jobbet. Arbetsgivaren kan vägra att följa en AD-dom och istället ta ett skadestånd, och det tror jag att Region Halland var medvetet om.

– Det är ett arbetsgivarövergrepp mot fackliga principer och mot den fackliga organisationen som ingen seriös arbetsgivare bör syssla med.

Region Hallands agerande kan inte få stå oemotsagt, anser Lars Nevander och han kräver att åtgärder vidtas mot sjukhuschefen Anders Dybjer.

Chefer som begår övergrepp ska inte få sitta kvar

– Chefer som begår övergrepp mot fackliga principer ska inte finnas i sjukvården. Ytterst bär politikerna ansvaret. Om sjukhuschefen genomfört varslet utan att det var förankrat i regionens politiska ledning bör han bytas ut. Om varslet var politiskt sanktionerat eller till och med initierat av politikerna bör avgångskravet riktas mot dem.

Lars Nevander tycker att det är bra att Läkarförbundets ordförande Marie Wedin uttalat skarp kritik mot sjukhusledningen.
– Men om inte ledningssituationen i Varberg förbättras och om man inte vidtar åtgärder mot de missförhållanden Thomas påpekade kan det också finnas skäl för den lokala fackliga organisationen att lämna samverkanssystemet.

Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö intervjuades i Läkartidningen om Zillingfallet och sa då att en uppgörelse är det sämsta man kan göra som facklig organisation om det inte finns saklig grund för ett avsked. Hur ser du på det?

– Det finns två perspektiv på det som skedde. För individen Thomas är säkert uppgörelsen det minst dåliga, men för den fackliga verksamheten i Sverige hade en process i AD varit bättre. Jag tror också att det har funnits en uppfattning bland våra medlemmar om att den som blivit avskedad får tillbaka jobbet om AD dömer till ens fördel. Men arbetsgivarens möjligheter att köpa ut en person genom skadestånd är en svaghet i det arbetsrättsliga systemet.

Varslet mot Thomas Zilling är ett hot mot patientsäkerheten, menar Lars Nevander:

– Det visar att man kan skjuta på budbäraren, och det ligger inte i patienternas intressen. Man lägger locket på utan att det finns tillräckligt starka motåtgärder för att skydda yttrande- och meddelarfriheten.

Finns det en risk för att andra fackliga företrädare blir rädda och mer försiktiga i sitt agerande?

– Ja risken finns, men risken motverkas om medlemmarna och Läkarförbundet verkar i motsatt riktning. Vi behöver mer civilkurage, inte mindre. Och det är viktigt att visa uppskattning för fackligt förtroendevaldas arbete och ge dem stöd. Det finns inga garantier för att det som Thomas Zilling utsatts för aldrig sker igen, men samtidigt vill få landsting och regioner få en stor del av läkarkåren mot sig. De flesta arbetsgivare är klokare än så.

– Jag har arbetat fackligt i 30 år och aldrig sett någon annan arbetsgivare agera så här. Jag tror att många läkare är tveksamma till att ta anställning i Halland efter det som skett.

Slutligen vill Lars Nevander åter betona att det är just Thomas Zillings roll som debattör och fackligt förtroendevald som satte igång arbetsgivarens process.

– Många lever med uppfattningen att man bara kan bli avskedad om man gör något som är närmast oetiskt eller brottsligt. Men Thomas har inte gjort något sådant, däremot är han en stark facklig representant och möjligen kontroversiell debattör, som värnar yttrande- och meddelarfrihet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera