Nyhetsarkiv

”Professionen har hållits utanför”

Kirurgkliniken i Danderyd har varit i kontakt med mig för siffror, men de andra klinikerna har inte kontaktat oss för att ta fram underlag.

Bo Hellström, klinikchef för kirurgkliniken på Norrtälje sjukhus, är mycket kritisk till hur det gått till när Stockholms läns landstings tjänstemän i en snabbutredning kommit fram till att göra Norrtälje sjukhus till närsjukhus och cirka 290 personer övertaliga.

– Det skrämmer mig att man presenterar något för politikerna som är så dåligt underbyggt, säger Bo Hellström, som tillsammans med två andra klinikchefer lanserat ”Roslagsmodellen” där akutsjukhuset och primärvården skulle gå ihop med kommunen.

– Vårt förslag är betydligt bättre för patienterna än det förslag tjänstemännen på landstinget lagt och vårt förslag, som sparar några tiotal miljoner kronor, är i motsats till tjänstemännens förslag en säker besparing, dessutom med bibehållen patientsäkerhet. De avstånd som skapas nu innebär risker för patienterna.

– Politikernas förslag är väldigt luddigt formulerat. Ärligt talat vet jag inte vad det innebär för Norrtälje sjukhus, säger Per Anders Flordal, vd för Norrtälje sjukhus.

 
Per Anders Flordal, vd för Norrtälje sjukhus.

– Förslaget är ofullständigt och motsägelsefullt.
Per Anders Flordal, vd för Norrtälje sjukhus, håller med Bo Hellström i kritiken mot utredningsprocessen.

– Är man intresserad av hur det går till när viktiga beslut för sjukvården ska tas, så har man ett mycket intressant praktikfall här.

– Det har förekommit viss dialog, men tjänstemännen har agerat helt självständigt. Jag nästlade mig in för att få insyn i arbetet och jag såg att det inte fanns underlag i dessa mycket optimistiska kalkyler. Tjänstemännen vill visa på besparingar, för då har de gjort sitt jobb.

Per Anders Flordal, menar att tjänstemännens snabbutredning visar att paniken är stor.
– De har haft för bråttom för att få fram bra underlag och kalkylerna håller inte. Det finns mängder av kostnader som de inte tagit hänsyn till.

– De har till exempel räknat med att 20 procent av den slutenvård som vi ger inte skulle uppstå någon annanstans, men det finns inget underlag för det antagandet. Påståendet är en grov överdrift. Det kanske är någon som inte söker för att det blir så himla långt till sjukhus, men å andra sidan kanske man är sjukare när man söker, så att man blir väldigt resurskrävande.

Per Anders Flordal påpekar också att tjänstemännen glömt bort vård som ges.
– Vi bedriver mycket barnsjukvård här eftersom det är långt till barnsjukhus. Vi gör ganska mycket barnkirurgi och vi har mycket barn i slutenvård på iva, intoxer och annat, så det kommer att bli en belastning för Astrid Lindgrens sjukhus, men det har man inte räknat med.

– Vi ger ganska mycket vård till Uppsalabor också, eftersom de har bättre tillgänglighet här, det är en intäkt som bortfaller för Stockholms län. Halva Norrtälje kommun har närmare till Uppsala än till Danderyd och kommer säkert att vända sig till Uppsala för sin akutvård och det blir dyrt. Det har man inte heller räknat med.

Per Anders Flordal menar också att tjänstemannaförslaget går emot utvecklingen inom sjukvården.
– Det är viktigt att centralisera högspecialiserad vård och lågfrekevent vård som kräver speciell utrustning eller speciell kompetens till ett fåtal sjukhus. Men lika viktigt är det att decentralisera vanlig vård som blir dyrare och inte bättre på de stora sjukhusen. Man vet att sådan vård är 8-10 procent dyrare på de högspecialiserade sjukhusen. Förutom att det blir längre bort för patienterna blir det dyrare och inte bättre.

– Man bör inte stänga akutsjukhus i utvecklingsregioner och man bör inte stänga sjukhus som är billiga och bra och välfungerande. Man bör ha ett akutsjukhus på en ort som Norrtälje som är en stor stad sommartid. Förutom att staden växer just nu är Norrtälje det enda akutsjukhuset i norra halvan av Stockholms län. Det finns sex akutsjukhus i södra halvan. Det blir väldiga avstånd för patienterna som bor längst norrut i länet.

Per-Anders Flordal tycker sig ha märkt att det finns en dold agenda.
– Den öppna agendan har varit att spara pengar, men jag tror att det finns en dold agenda som går ut på att förändra vårdstrukturen i Stockholms län. Man vill inte ha så många akutsjukhus, men här borde man avvakta 3S-utredningen som ser över Stockholms sjukvårdsstruktur innan man ändrar någonting när det gäller sjukhusen.

– Enligt en WHO-rapport är den optimala storleken för ett sjukhus som bedriver vanlig vård 100-200 sängar och då vore det ju dumt att lägga ned i Norrtälje för att sedan kanske komma fram i 3S-utredningen att man bör återuppliva sjukhuset.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera