Nyhetsarkiv

”Politikerna i Västra Götaland klampar in på för många ställen”

Så säger regionrådet Henrik Hammar i Region Skåne.
– Vårt synsätt är att sjukhuset ska ha ett uppdrag och sedan är det en professionell sak hur det uppdraget klaras ut.
Till skillnad från Västra Götalandsregionen så avskaffades de politiska styrelserna inne på sjukhusen i Skåne kort efter att Region Skåne bildats.

Henrik Hammar menar att oavsett vilket finansieringssystem som sjukvården har ska rågången mellan de politiska frågorna och de professionella hållas.

– Från årsskiftet har vi även avskaffat de politiskt styrda distiktsnämnderna som fungerade som någon form av halvstyrelser för sjukhusen och innebar att sjukhuschefen hade både en regional och lokal arbetsgivare, säger Henrik Hammar.

I dag är det sjukhusdirektörerna, i exempelvis Malmö och Lund, som styr tillsammans med sina ledningsgrupper som består av sjukhusens chefer. De förhandlar direkt med regionledningen om uppdraget.
Även i Uppsala och Stockholm har man lämnat den gamla modellen med politiker inne i sjukhusens styrelser.
Akademiska sjukhuset avskaffade sin ”produktionsstyrelse med politiker” för cirka fyra år sedan.

Karolinska har valt en annan modell. Sjukhuset bedrivs under bolagsliknande former. Sjukhusdirektören bestämmer med hjälp av ledningsgruppen som består av sjukhusets chefer. Till sin hjälp har sjukhusledningen en styrelse ”vars syfte är att hjälpa ledningen att utveckla verksamheten”. Styrelsen består av ledmöter med skilda professionella bakgrunder. Just nu är flera av dem ordföranden och vd:ar från näringslivet.

I dag styrs sjukhuset av sjukhuschefen och biträdande sjukhuschefen som har hjälp av en administrativ, en strategisk och en kommunikationsstab, plus specialistrådgivare. Sjukhuset är indelat i åtta divisioner med varsin divisionschef. Tillsammans med sjukhuschefen och biträdande sjukhuschefen bildar de sjukhusets ledningsgrupp.

Medicinska fakulteten är också representerad i ledningsgruppen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera