Nyhetsarkiv

”Politiker lever i framtiden medan den praktiska världen lever i nuet”

Så säger Leif Anjou, som 2003 lade fram en licentiatuppsats med titeln ”Effekter av styrning i nybildade regioner och institutioners betydelse” där han studerade Västra Götalandsregionen och Region Skåne under den första mandatperioden.

Inom kort kommer han med en doktorsavhandling där slutsatserna från 2003 bekräftas.
– Man kan generellt säga att det är väldigt stort avstånd mellan den politiska styrningen och den praktiska verksamheten, säger Leif Anjou som forskar på Förvaltningshögskolan inom Göteborgs universitet.

I licentiatuppsatsen från 2003 citerar Leif Anjou forskaren Czarniawska-Joerges som i sina studier funnit att ledningen för en organisation, särskilt politiker i en politisk ledning, ofta lever i en värld av idéer och beskrivningar av den praktiska världen istället för i den praktiska världens verklighet.

Czarniawska-Joerges hävdar att gapet mellan världarna aldrig går att överbrygga därför att det finns ytterligare en avgörande skillnad mellan de två världarna.
Politiker lever i framtiden medan den praktiska världen lever i nuet. För en politiker är morgondagen idag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera