Nyhetsarkiv

”Patienter har dött utan att de fått träffa kirurg” – fackliga ombud slår larm och kräver mer resurser

Så skriver områdesombuden för SACO, Vårdförbundet, SKTF och Kommunal i ett larmbrev till sjukhusdirektören där de radar upp exempel som visar att strukturförändringen inte bara drabbat den skandalomskrivna ortopedivården.

I brevet från den femte oktober 2006 menar de fackliga ombuden att Mölndals sjukhus hamnat i strykklass och att personalen inte längre klarar de ständiga omorganisationerna som slår sönder fungerande team.

– På medicinkliniken och på geriatriken har vid årsskiftet fem av åtta avdelningar lagts ner, ombildats eller flyttats. På geriatriken har avdelningar lagts ner, slagits ihop eller förändrats närapå årligen de senaste fem åren.

Flera läkare har slutat på grund av missnöje med strukturförändringen som gjort att arbetsinnehållet smalnat, arbetsbördan ökat och kvaliteten i vården sjunkit påtagligt, skriver områdesombuden.

Frånvaron av kirurg gör arbetet tungrott, då personalen tvingas göra kirurgiska bedömningar utan erforderlig kompetens och ägna mycket tid åt kontakter med kirurger på de andra sjukhusen för att få hjälp.

Inneliggande patienter som drabbats av akuta bukbesvär har till och med dött utan att får träffa kirurg, skriver de fyra områdesombuden.

Även medicinkliniken har förlorat några av de mest erfarna medarbetarna.
– Flera läkaravhopp är att förvänta eftersom ännu en förändring av avdelningsorganisationen på medicin och geriatrik är mer än vad den hårt prövade personalen orkar med.

Områdesombuden påpekar också att det råder stor läkarbrist inom psykiatrin som måste stöttas av stafettläkare och protesterar mot planerna att lägga ned smärtenehten som enligt de fackliga företrädarna ytterligare kommer att drabba smörtpatienterna i Göteborgsormpdet.

De fackliga ombuden kräver nu att Mölndals sjukhus snarast tillförs de resurser som behövs.

”Mölndals sjukhus är nu det sjukhus som utför flest akuta operationer i Sverige trots stor brist på fasta narkosläkare och utan kirurgisk kompetens. Trots detta har område Mölndal inte tillförts de resurser som behövts”, skriver de fackliga företrädarna i larmbrevet till sjukhusdirektören.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera