Nyhetsarkiv

”Oroande att det saknas svar på hur vårdplatsbristen ska lösas”

Så säger Mikael Rolfs, specialist i anestesi/intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset och styrelseledamot i Sjukhusläkarföreningen.

– I dag brottas vi dagligen med två till fyra överbeläggningar per avdelning. Rapporten ger inga svar på hur man ska lösa vårdplatsbristen. Och hur tänker man sig att bemanningen ska öka om patienterna ska få enkelrum? I dag råder det exempelvis brist på bland annat intensivvårdssjuksköterskor.

Förslaget att begränsa den akuta verksamheten och införa remiss till akutmottagningen är inte rimlig.

Finns effektiva triagesystem

– Redan idag finns effektiva triagesystem som innebär att slutenvården inte belastas i onödan, säger Mikael Rolfs.

– Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus tas exempelvis en tvåring som brutit armen idag om hand av ett specialistteam som ser till att att barnet kan röntgas, gipsas och åka hem på samma dag.

Mikael Rolfs menar att rapporten väcker många frågor.

Konkretisering saknas

– Jag skulle till exempel vilja ha en närmare konkretisering av var gränserna för de sex temaområdena går. Ta exempelvis temaområde barn. Ska det omfatta alla barn från prematur ålder till 18 år? Och vilka sjukdomar ska ingå? Barn kan ju ha alla möjliga olika sjukdomar. området spänner ju över ett stort medicinskt fält. Och vad händer med Astrid Lindgrens barnsjukhus och Radiumhemmet?

Mikael Rolfs hade också önskat att man bättre hade definierat vad man egentligen menar med en ökad koncentration av den högspecialiserade vården till NKS.

– Vilka verksamheter avses?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera