Nyhetsarkiv

”Om fem år ska akutläkare sköta samtliga våra akutmottagningar”

Och ledningen tror att behovet av specialister på vårdavdelningarna kan minska.

I somras fattades ett politiskt beslut att införa fast anställda läkare på samtliga fyra akutmottagningar inom SU; Sahlgrenska, Östra, Mölndal och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.

– Alla akutmottagningar på stora sjukhus har haft problem de senaste åren. De flesta är medvetna om att en förändring är ett måste, säger Bengt R Widgren, internmedicinare och verksamhetschef för akuten på SU/Sahlgrenska.

Förebilden för Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutläkarsystem är Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Det vill säga man vill anställa erfarna specialister på akutmottagningarna som garanterar hög kompetens i främsta linjen och som samtidigt verkar som handledare för de yngre.

På akuten SU/Sahlgrenska räknar man med att anställa tio väl meriterade specialister, med start från nyåret år 2005.

– Vår utgångspunkt är att mängden arbete inte ska öka. Vi ska inte lägga akutläkarna ovanpå det gamla joursystemet. Det kan vi undvika genom att anställa färdiga specialister med god kompetens, säger Bengt R Widgren.

Målet är att akutläkarna ska klara det mesta, utan uppbackning från andra klinikers primärjour. Första delmålet är att klara detta från åtta på morgonen till nio på kvällen. Om förstärkning någon gång behövs, ska detta enligt Bengt R Widgren i så fall bero på problem med kapaciteten, inte kompetensen.

När det gäller ortopedi och kirurgi diskuterar man på Sahlgrenska/SU att införa en slags kombinationstjänster. Tanken är att läkaren är anställd på akuten, men har ena halvan av sin tjänstgöring förlagd till respektive sjukhusklinik. Detta för att skapa en brygga mellan akuten och övriga kliniker, både kompetensmässigt och flödesmässigt.

Det schema som diskuteras för akutläkarna har en arbetstid på 38,25 timmar i veckan, varav minst sex timmar avsätts för annat än rent patientarbete.
Införandet av akutläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sker i kölvattnet av den stora omorganisation där tre sjukhus de senaste åren under stora vedermödor slagits samman till ett.

Chefläkare Eva Haglind ser införandet av akutläkare som en pusselbit i den stora strukturförändringen och dessutom som ett paradigmskifte i svensk sjukvård.
– Om fem år har vi nog fyra akutmottagningar, bemannade med akutläkare, men också med lite olika profil. Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus har sin inriktning. Ortopedin kommer att koncentreras till Mölndal, medan kirurgi och internmedicin läggs på Sahlgrenska och Östra, säger Eva Haglind.

Hon säger att man noga följt erfarenheterna från sjukhusen i Stockholm, och menar att man ska akta sig för att bygga en akutläkarverksamhet på icke-specialister.
Hon tror också att akutläkare som är anställda på akutkliniken kommer att skapa en större lojalitet och samhörighet, något som akutmottagningarna generellt har saknat. Hon ser även möjligheter till förbättrad effektivitet och ett minskat antal inläggningar med akutläkarsystemet.

– Vår vision är att akutläkarna ska ha inläggningsrätt till sjukhusets kliniker. Möjligen kan ett fullt utbyggt system med akutläkare också minska behovet av kirurger, internmedicinare och ortopeder som arbetar på vårdavdelningarna. Det är en sak vi bör följa upp, säger Eva Haglind.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera