Nyhetsarkiv

”Nu råder management by fear på Sundsvalls sjukhus”

En tydlig trend är att färre vänder sig till företagshälsovården av rädsla att förlora sina jobb.

Management by fear. Det är vad som råder nu på Sundsvalls sjukhus med det nya ledarskapet säger Elisabet Finné.

– Det är som ett kallt stråk har dragit in på sjukhuset. Folk vågar inte längre prata, man viskar och vänder sig om i matsalen av rädsla för att fel personer lyssnar. Det är en förfärlig stämning, nog det värsta jag har upplevt, säger Elisabet Finné.

Hon arbetar vid företagshälsovården på Sundsvalls sjukhus. Både hon och hennes kollegor har märkt att färre söker stöd och hjälp hos företagshälsovården jämfört med tidigare.

– Vissa mår väldigt dåligt och skulle behöva en sjukskrivning, men man vågar inte av rädsla för att bli uppsagd, säger Elisabet Finné.

Länssjukhusets klinikchefer har uppmanats att lämna in sina meritföreteckningar till en chefsrekryterare, syftet är att samtliga ska söka om sina jobb. Även verksamhetscheferna väntar på besked hur den nya organisationen ska se ut; klart är att färre chefer kommer att behövas då olika enheter ska slås samman.

– Ingen vet vad som kommer att ske. Det här skapar stor otrygghet och frustration bland de anställda. Man vet inte om
man får vara kvar och i den här situationen är man självklart rädd att uttala sig eller kritisera ledningen, säger Elisabet Finné.

Elisabet Finné menar att händelserna vid Sundsvalls sjukhus med all tydlighet visar att politikerna tar mer hänsyn till partipolitiska intressen, än till landstingets bästa.

– Det är ett hån mot demokratin så som den politiska ledningen agerat.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera