Nyhetsarkiv

”Nu är det dags att övertyga omvärlden”

Vi måste informera och övertyga våra nationella myndigheter, EU-institutioner, politiker, patienter, invånare, arbetsgivare, finansiärer av hälsovård och producenter av fortbildning om hur viktigt en välfungerande CPD-process är för den medicinska professionen och att detta är en fråga om kvaliteten av sjukvården och patientsäkerhet.

Så sade Bernhard Grewin, idag ordförande i CPME och därmed professionens högste facklige företrädare i Europa, när han talade på Europeiska Överäkarföreningens konferens om fortbildning i Aten.

Bernhard Grewin har under större delen av sin fackliga karriär engagerat sig i utbildningsfrågor såväl nationellt som internationellt. Föredraget handlade mycket om hur en enad profession skall agera på Europanivå i fortbildningsfrågan. Detta gemensamma arbete har resulterat i att läkares fortbildning enligt CPD-begreppet implementerats i EU-politiken via the High Level Group of Health Service and Medical Care.

Grunden till den för professionen gemensamma fortbildningspolitiken togs av CPME år 2000 som i en arbetsgrupp samlade representanter för samtliga läkarorganisationer i Europa. Året efter publicerades dokumentet Policy statement on CME/CPD (CPME 2002/057) som antogs tillsammans med en implementerings plan (CPME 2001/083)

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera