Nyhetsarkiv

”Någon delaktighet är det inte fråga om längre”

Det menar specialistläkaren Alfred Janson (bilden) som tillsammans med ett 30-tal kollegor skrivit ett öppet protestbrev.

– Sigbjörn Olofsson har muntligen meddelat oss att Mantec ska ha tolkningsföreträde i det arbete som genomförs, någon delaktighet är det inte längre frågan om.

Mantec dök upp från ingenstans och vi har eftersökt handlingar som styrker deras meriter, utan att lyckas. Sjukhusledningen och politikerna säger att de gjorde ett bra jobb i Ö-vik, men där är missnöjet stort och någon utvärdering har inte gjorts.

Den stora oron nu, menar Alfred Janson, är att de omfattande neddragningarna av personal och vårdplatser att kommer att leda till att verksamheten får svårt att upprätthålla sin vårdkvalitet och därmed riskera att förlora sin ställning som länssjukhus.

– Den enda fråga som drivs just nu är en snabb neddragning av vårdplatser och personal. Att hämningslöst avskeda så många kommer allvarligt att skada den sjukvård som vi bedriver i Sundsvall. Och det kommer att bli dyrt då befolkningen tvingas söka sjukvård utanför länet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera