Nyhetsarkiv

”Många ska få påverka den nya handlingsplanen”

På den punkten var statssekreterare Mikael Sjöberg från socialdepartementet mycket tydlig när han besökte Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte i Stockholm.

– Däremot finns det inget förbud för att projektgruppen för diskussioner med er kring de här tankarna, betonade Mikael Sjöberg.

Projektgruppen kommer annars att få mycket fria händer i sitt arbete. För även om det finns ett strikt regelverk för hur gruppen ska se ut rent formellt är det socialminister Lars Engqvists ambition att det bildas ett antal fristående referensgrupper, som på olika sätt kan vara kopplade till projektgruppen.

– Det är fullständigt självklart att representanter från olika organisationer kommer att finnas med i de här grupperna, sa Mikael Sjöberg och syftade bland annat på Sjukhusläkarföreningen.

Han deklarerade också att socialdepartementet kommer att delta mycket aktivt i arbetet och att man från departementets sida kommer att ”röra sig ganska mycket ute under den här tiden och lyssna av och ta till sig synpunkter”.

– Det kommer då att bildas informella referensgrupper som kanske bara finns till under kortare perioder, sa Mikael Sjöberg.

Att ändra på huvudmannaskapet för sjukvården är inte aktuellt just nu. Däremot ska de olika samhälleliga nivåerna granskas av en annan utredning, som ska tillsättas efter valet i höst.

– Det sker mot bakgrund av allt som händer inom kommuner, landsting och länsstyrelser, sa Mikael Sjöberg och pekade bland annat på avfolkningen av vissa delar av landet som ett problem, som någon måste ta ansvar för.

Sjukhusläkarföreningens ordförande Gunnar Sandberg var nöjd med de signaler som nu kommer från socialdepartementet kring utformningen av en handlingsplan för den högspecialiserade sjukvården.

– Det är positivt att man tagit ett så brett perspektiv på de här frågorna. Det är vi tacksamma för och ser därför många öppningar framåt för delaktighet.

Gunnar Sandberg betonade framför allt tankarna på att hålla ihop hela vårdkedjan.
– Det är något av huvudinnehållet i vårt program kring den kunskapsstyrda sjukvården, för även den högspecialiserade vården handlar om flera olika delar som glider ut i andra delar av sjukvården än universitetssjukhusen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera