Nyhet

”Många läkare aningslösa om det juridiska spelet”

Formuläret ligger till grund för bedömningen om patienten ska ersättas för vård i andra EU-länder enligt EG-fördraget.

Men alla läkare är inte medvetna om betydelsen av svaren i sina utlåtanden och har inte insett att standardfrågorna om vårdmetoder ingår i Försäkringskassans juridiska upplägg där myndigheten gjort en egen tolkning av den så kallade Jelinek-domen.

Enligt Lennart Lundqvist, på Fecit AB som förmedlar utlandsvård är de dåliga underlagen till Försäkringskassan ett jätteproblem där patienter ibland nekas ersättning på nästan inga grunder som helst.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-02

Tema - Fortbildning/Årets Vissare: Metod är inte rättssäker/Läkare i Örebro kräver fler läkare i ledningen/Pristagaren har sin vision klar för sig/Porträttet: Annakarin Nyberg/Krönika: ”Hur hanterar vi att det finns hedersförtryckare inom vården?”/Forskare: Svårt hitta samband mellan hög beläggningsgrad och ökad dödsrisk

Prenumerera