Nyhetsarkiv

”Många läkare aningslösa om det juridiska spelet”

Formuläret ligger till grund för bedömningen om patienten ska ersättas för vård i andra EU-länder enligt EG-fördraget.

Men alla läkare är inte medvetna om betydelsen av svaren i sina utlåtanden och har inte insett att standardfrågorna om vårdmetoder ingår i Försäkringskassans juridiska upplägg där myndigheten gjort en egen tolkning av den så kallade Jelinek-domen.

Enligt Lennart Lundqvist, på Fecit AB som förmedlar utlandsvård är de dåliga underlagen till Försäkringskassan ett jätteproblem där patienter ibland nekas ersättning på nästan inga grunder som helst.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera