Nyhetsarkiv

”Många är kritiska, men vågar inte säga vad de tycker”

”Mitt namn får inte nämnas. Risken för olika former av repressalier mot mig och min avdelning är överhängande annars.

Att många kliniker under galgen accepterat sammanslagningar beror på att de varit rädda för en ännu värre situation, nämligen att hela kliniken skulle flytta till det andra sjukhuset som skett med ögon, urologi och öron. Detta gäller tex njurmedicin, kirurgi, och ortopedi.

Arén och Ekström hänvisar till intervjuer med klinikledningar som inte varit negativa. Sanningen är att de flesta varit mycket kritiska, men de vågar inte säga vad de tycker för risken att förlora jobbet eller omplaceras.

Jag vet till exempel att min klinikledning är mycket kritisk, men i personaltidningar och vid intevjuer framställs de som positiva. Genom att förbjuda divisonschefer och klinikledning att arbeta kliniskt har många förlorat sin kliniska kompetens och har svårigheter att gå tillbaka till kliniken om de skulle få sparken.

Dessutom har divisonschefer fått stora lönelyft som de sannolikt skulle förlora. På detta sätt har ledningen köpt deras lojalitet.
Som sagt här några synpunkter, men mitt namn eller min specialitet får inte nämnas. Då kan jag få packa. Du kan skriva anonym källa i så fall. Den framtida dåliga ekonomin kommer att indikera hur lyckad eller misslyckad fusionen blev. Att vården blivit bättre är helt taget ur luften.”

Anonym källa

”Vi har frihet att välja, bara vi väljer svart”

”Ledningen har lagt ut ramarna, regelverken och spelreglerna. Inom dessa ramar och med givna spelregler har det sedan funnit en möjlighet till påverkan.

tPå det sättet har ”inget fel begåtts”. Men jag brukar i detta sammanhang citera Henry Ford: ’Du får välja vilken färg du vill på denna bil, bara du väljer svart!’.

I den situationen väljer de flesta i vården att ändå försöka få verksamheten att fungera optimalt med patientens bästa för ögonen och att idka ”damage control”.

Anonym källa

”Region Skåne behöver se över hela organisationen ”

Vad Region Skåne verkligen behöver idag är en allmän översyn av både politikens och förvaltningens organisation för att förhindra både tanklösa sammanslagningar och vettlösa upphandlingar, säger Agne Gustafsson, statsvetare och en av Sveriges främsta experter på kommunal demokrati och kommunal förvaltning och självstyre.

Agne Gustafsson anmälde det odemokratiska tillvägagångssättet då beslutet att slå ihop sjukhusen togs. Han menade att politikerna handlat olagligt, arrogant och okunnigt. Hann vann målet och sammanslagningen ogiltigförklarades, vilket medförde ett nytt beslut att slå samman sjukhusen måste tas i Regionfullmäktige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera