Nyhetsarkiv

”Läkarkårens kritik måste bli mer konkret”

Läkarna måste helt enkelt bli mer konkreta i sin kritik om de vill komma tillrätta med bristen på vårdplatser, säger Thomas Tegenfeldt, ställföreträdande avdelningschef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

– Socialstyrelsen har inget mandat att generellt kräva fler vårdplatser inom vården, men ett sådant krav skulle inte heller lösa problemen, menar Thomas Tegenfeldt.

– Frågan är inte så enkel. Man måste se helheten. Det handlar mycket om hur vården organiseras, vilka system man har för riskhantering och avvikelsehantering. Man kommer inte åt problemet med överbeläggningar och satellitpatienter genom att rakt av bara kräva fler vårdplatser. Vi har sett på många ställen att det spelar ingen roll hur mycket vårdplatser det finns, det är ändå fullbelagt, säger Thomas Tegenfeldt.

Från läkarhåll har framförts förslag att Socialstyrelsen borde komma med riktlinjer hur många patienter även en läkare inom slutenvården kan ansvara för och att ingen klinik ska tillåtas ha mer än exempelvis 95 procents medelbeläggning.
Men sådana lösningar tror inte Thomas Tegenfeldt på.

– Att det skulle finnas krav på en viss maxbeläggning oavsett hur man sköter kliniken är en omöjlig väg att gå. Enda lösningen är faktiskt att konkret visa att det här och det här och det här händer dagligen på grund av brist på vårdplatser och att det riskerar patientsäkerheten. Tyvärr fungerar det ofta så att läkarkåren säger att nu är läget så hemskt i största allmänhet så att patientsäkerheten är hotad, men ett allmänt ropande på att vargen kommer hjälper inte.

Thomas Tegenfeldt, som har varit läkare sedan 1983, menar att det alltid har varit brist på vårdplatser, men att hans erfarenhet är att där man verkligen kan visa att patienter riskerar att komma till skada så sker det oftast förbättringar.

– När jag var chef på den regionala tillsynsenheten i Umeå anmälde psykiatrin i Västerbotten flera händelser, vilket ledde till att vi krävde att man skulle se över tillgången till vårdplatser i den samlade psykiatriska verksamheten i länet. Det ledde sedan fram till att det öppnades fler platser.

– År 2003 granskade vi överbeläggningar och utlokaliserade patienter där vi fann patientsäkerhetsrisker på många håll i landet. Som resultat av det fick vissa landsting och sjukhus krav på sig att göra någonting åt problemen, vilket många gjort. Sedan är vi medvetna om att problemen kvarstår på en del håll, men då får vi ta upp det i vår löpande tillsyn. Vi kan inte kräva att man ökar med ett visst antal vårdplatser, men vi kan bergära en plan för hur man ska komma tillrätta med situationen.

När det gäller förslaget från läkarhåll att en läkare inte ska tillåtas ansvara för exempelvis fler än tre avdelningar så menar Thomas Tegenfeldt att det kanske kan vara en väg att gå.
– Men det beslutet kan knappast någon på en myndighet ta. Det är så stora variationer mellan olika verksamheter att det måste verksamheterna själva besluta i så fall.

Thomas Tegenfeldt vill betona att Socialstyrelsen är medveten om att bristen på vårdplatser på vissa håll orsakar stora problem.
– Vi blundar inte för problemet, men vi kan inte åstadkomma underverk. Vi kan bara försöka påverka vårdgivarna att tillsammans med professionen åstadkomma så bra system som möjligt.

Måste det gå så långt som till Lex Maria-anmälningar för att Socialstyrelsen ska agera?
– Nej, vi kan ta egna initiativ till granskningar utifrån vår allmänna kännedom om problemen, och om en enskild läkare, sjuksköterska eller någon annan anmäler ett ärende till oss så är det vår skyldighet att utreda det.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera