Nyhetsarkiv

”Kritiken mot läkarnas arbetstider obefogad”

Så säger personaldirektör, Mikael Broman, som för landstinget Västernorrlands räkning utrett läkarnas arbetstider och läkarbemanningen efter Uppdrag Gransknings uppmärksammade program i våras. I programmet påstods bland annat att operationssalar står tomma på Sundsvalls sjukhus på grund av att läkarkåren tar ut jourkomp för att jaga älg.

Mikael Broman:

– Jag ger ledningen bakläxa. Ska det utses någon syndabock så är det landstingets ledning som är ansvarig för köer och tomma operationssalar. Det är ledningen som måste bli bättre på att planera och styra verksamheten.

I utredningen som nu överlämnats till landstinget Västernorrlands personaldelegation har personaldirektören Mikael Broman analyserat om det skulle vara billigare att schemalägga läkarna efter kl 21.00 jämfört med dagens jour- och beredskapssystem, något som varit tillåtet sedan 1995 efter lokal förhandling. Slutsatsen är att en sådan schemaläggning inte skulle ge några vinster alls. Snarare tvärtom.

Sant ellet falskt?

Utredningen som Mikael Broman lett avlivar också några av de myter som florerat. Det har bland annat påståtts att läkarna kommer och går som de vill.

– Det är inte sant. Läkarna är redan idag schemalagda. Samtliga läkare har ett grundschema där start- och stopptider för den ordinarie arbetstiden, samt för rast, är definierade. Dessutom sker schemaläggning till kl 21.00 för läkare i jourtunga kliniker vid länssjukhuset och inom några specialiteter i Örnsköldsvik och Sollefteå. Det som skiljer läkarna från andra yrkesgrupper är att de utöver sin ordinarie arbetstid också har jour och beredskap.

– Vill vi att en läkare med jour och beredskap i genomsnitt inte ska arbeta mer än 40 timmar i veckan kan den ordinarie arbetstiden inte överstiga mer än cirka 31-32 timmar i veckan och då kan vi som arbetsgivare inte både säga att vi vill ha full mottagning på dagen och full produktion på kvällen. Det går inte ihop.

Mikael Broman håller med Jonas Wallvik, ordförande i den lokala läkarföreningen i Sundsvall, som i Sjukhusläkaren nummer´3/2010 menade att det stora problemet är bristen på läkare och den bristande ledning och styrning som funnits under lång tid. Enligt Jonas Wallvik har joursystemet räddat vården i Sundsvall.

Stor läkarbrist

Mikael Broman:

– Vi saknar idag 79 läkare. Jag har föreslagit landstingets personaldelegation att lägga fokus på att rekrytera fler läkare istället för att diskutera schemaläggning. Jag har också föreslagit en mer aktivitetsstyrd organisation och då gäller det alla yrkesgrupper, inte bara läkarna. De analyser som gjorts visar att vi i Västernorrland är ineffektivare än genomsnittet i landet. Relativt insatta resurser producerar vi mindre vård än i riket i övrigt, men det beror inte på ineffektiva eller lediga läkare utan på ineffektiva patientflöden och låg produktivitet, som har sin orsak i dålig ledning och styrning.

Mikael Bromans förslag är att på kort sikt se över budgetprocessen och styrande dokument och upprätta bättre rutiner så att styrdokument efterlevs.

På lång sikt menar han att man måste ta itu med de stora strukturella problem som skapat dagens situation.

– Har man problem med förtroendet mellan politiker och tjänstemän, tjänstemän och tjänstemän och mellan tydlighet och uppdrag så måste man jobba långsiktigt och systematiskt för att göra rätt saker rätt.

Den interna utredningen som letts av Mikael Broman har nu föreslagit personaldelegationen i landstinget Västernorrland ett komplext ”krispaket” med workshops, utbildningar, metodutvecklingar, organisationsförändringar och översyn av belöningsstrukturer för att få sjukvården på rätt köl.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera