Nyhetsarkiv

”Kirurgi mot förmaksflimmer kan spara mångmiljonbelopp”

Thoraxkirurgen Per Wierup menar att avsevärt fler patienter med förmaksflimmer borde få stor Maze III-operation långt tidigare.
Under 2003-2005 genomförde han tillsammans med kollegorna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset en studie av 72 patienter två och ett halvt år efter att de Maze III-opererats.

– Patienternas sjukvårdskostnader undesöktes två år före och efter operationen. Vi beräknade förväntad överlevnad och räknade in operationskostnaden.

Undersökningen visade att för varje patient man behandlar så sparar sjukvården framöver 800.000 kronor och då räknade vi inte ens in besparingarna på läkemedel som minskar med över 90 procent efter en operation, säger Per Wierup.
Det här är siffror som Per Wierup tycker att beslutsfattarna borde ta till sig.

– Vår studie visade att inläggningar och besök på sjukhus minskade med 84 procent och att sjukhusens kostnader minskade med 75 procent.

Men besparingarna blir betydligt större än så, menar han.
– Väldigt många av de som inte blir av med sitt förmaksflimmer drabbas efterhand av stroke och hjärtsvikt som kostar mycket pengar. De kostnaderna räknade vi inte heller in.

Per Wierup, som idag är verksam som thoraxkirurg på Skejby sjukhus i Århus i Danmark menar att upp till 0,25 procent av Sveriges befolkning skulle ha nytta av att Maze III-opereras.
Han är kritisk till den svenska sjukvården som han tycker inte hänger med i utvecklingen.

– Förmaksflimmer är en allvarlig folksjukdom. Möjligheterna att bli kateterabladerad, men framförallt att bli kirurgiskt Maze III-opererad borde byggas ut. I dag förhindras utvecklingen av gamla konservativa landstingsstrukturer och brist på konkurrens. Andan är att det inte är så viktigt att utveckla sig så länge ingen annan gör det.

Per Wierup säger att hans erfarenheter från USA och Danmark har övertygat honom om att det går att göra det bättre för patienterna i Sverige.
– I Danmark där det skett en kraftigt ökad privatisering under senare år är mixen större, vilket kommer patienterna tillgodo. Varde sjukhus, som är ett privatsjukhus, har på kort tid blivit störst och bäst på kataterablationer. I dag gör kirurgerna på sjukhuset var och en cirka 500 kateterablationer om året och ju fler ingrepp man gör desto skickligare blir man.

Per Wierup menar att den enda vägen fram, även för Sverige, är att öppna upp för mer konkurrens på samma sätt som man gjort i den som han tycker ”mer moderna” danska sjukvården.
– Släpp fram de som har något att erbjuda och låt patienterna avgöra om de vill ha det.

Per Wierup tycker att man i Sverige väntar för länge med att sända förmaksflimmerpatienter till kirurgisk behandling.
– Så fort du får förmaksflimmer löper du risk att få en blodpropp till hjärnan. Att få stroke är en extremt tråkig komplikation. Patienterna ska inte behöva vara jättesjuka eller ha permanent flimmer för att vara kvalificerade för en Maze III-operation. Paroxysmalt flimmer är minst lika farligt som kroniskt, framförallt när det gäller faran att få blodproppar till hjärnan, säger Per Wierup.

Han framhåller att det finns gott om välunderbyggda studier som visar mycket goda långtidseffekter efter Maze III-operationer. En stor studie visade att bara 1,3 procent av de som Maze III-opererats hade drabbats av stroke efter 15 år, vilket var färre än befolkningen i övrigt.

– Tyvärr lever många inom sjukvården än i dag i den gamla tron att förmaksflimmer inte är så farligt och att om patienten behandlas med blodförtunnande medicin så går det bra. Men det gör det inte alls.

– Det är inte en utmärkt behandling, den leder tilll att flera procent om året får allvarliga blödningar. Förmaksflimmer ger en dubblering av risken för kardiovaskulär död och en sjufaldigt ökad risk för stroke, så det är viktigt att få bort flimret.

Per Wierup tycker att faran med stor öppen kirurgi överdrivs av vissa.
– På många ställen har man större och allvarligare komplikationer vid kateterbehandling än vid den stora operationen. Sahlgrenska som har mycket stor erfarenhet på Maze-området har i dagsläget gjort 160 stycken operationer helt utan mortalitet, påpekar Per Wierup.

Han säger att han också föredrar stor Maze III-kirurgi före den nya titthålskirurgiska metoden Minimaze.
– Vi har slutat med den på Skejby sjukhus. Den var inte lika effektiv tyckte vi.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera