Nyhetsarkiv

”Jag trodde att det fackliga skyddet var starkare”

– Jag trodde att skyddet var starkare, säger Anna Rask Andersen, huvudskyddsombud för läkarna på Akademiska sjukhuset och ordförande i Upplands allmänna läkarförening.

Varslet mot Thomas Zilling är uttryck för att klimatet blivit mycket hårdare, menar Anna Rask Andersen (bilden).

– Det ligger i sakens natur att ett huvudskyddsombud eller en facklig företrädare kan bli besvärlig för arbetsgivaren och orsaka kostnader. Men syftet med arbetet är att skapa en god arbetsmiljö. Det är ett hälsofrämjande arbete som arbetsgivaren borde uppskatta.

”Region Halland borde skämmas”

Region Halland ”borde skämmas”, säger Anna Rask Andersen.

– Jag tycker att det finns anledning att se om skyddet av fackliga företrädare bör förstärkas. Det kan låta mycket att få 32 månadslöner när man blir utköpt, men utköpet kan innebära en personlig katastrof för den som drabbas. Om man, som exempelvis jag själv, tillhör en smal specialitet kan det betyda att man måste bryta upp och flytta med barn och familj.

Anna Rask Andersen citerar arbetsmiljöjuristen Maria Steinberg: ”Arbetsmiljölagen är skapad för en manlig industriarbetare”.

– De politiker som styr sjukvården inser inte alltid att lagen även gäller dem. I vårt landsting är intresset lågt bland politikerna för personalens arbetsmiljö. De styrande politikerna försöker att lägga över ansvaret på de anställda genom att tala om ”medarbetarskap”.

Upprördhet och oro

Ett annat uttryck för slagsidan i arbetsmiljölagstiftningen mot ”manliga industriarbeten” är att det ännu saknas föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljön.

– Arbetsmiljöverket hade en föreskrift på gång, men det arbetet lades ner. Och i dag har vi inget bra politiskt klimat för att stärka fackligt förtroendevaldas ställning.

Som lokalföreningsordförande har Anna Rask Andersson stött på både upprördhet och oro efter det som drabbat Thomas Zilling.

– Läkarkåren har nog tidigare varit skyddad från sådana här händelser jämfört med andra yrkesgrupper. Även om det som skett nu är väldigt ovanligt finns risken att det skapar en rädsla för fackligt engagemang.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-04

En dag på SÖS / Kritik mot SKR:s rapport / SKR:s svar på kritiken / Krönika: "Hur prioriteras resurserna?" / Medicinsk etik: "Det finns ett uppdämt behov av att föra samtal" / Musik som medicin

Prenumerera