Nyhetsarkiv

”Jag ser fram emot när vi kan arbeta lite mer integrerat”

En av dem som arbetat längst på akutkliniken i Solna är Jessica Fryckstedt. Hon blev färdig specialist i internmedicin 1999 och hoppade sedan på det nystartade akutläkarprojektet på KU.
Sedan 2000 är hon anställd på akutkliniken som överläkare. Inom kort hoppas hon kunna få ut sitt specialistbevis i akutsjukvård.
– Det har gått åt mycket energi att få detta system att fungera och idag är det mycket som fungerar bra. Vi har byggt upp en stor kader med läkare på akutmottagningen och vi har numera egna ST-läkare, säger Jessica Fryckstedt.
Hon tycker att attityden gentemot akutläkare har förändrats, även om det fortfarande finns kollegor som anser att de inte har tillräckligt med kompetens inom vissa specialistområden. Det finns fortfarande kollegor som har kvar ett revirtänkande och som inte vill släppa sina områden, menar Jessica Fryckstedt.
– Även om vi inte är superspecialister inom exempelvis gastroenterologi, så är vi superspecialister inom akutsjukvård, det vill säga att sköta den akuta handläggningen av akut sjuka patienter. Vi har ett nära samarbete med övriga specialister som kan ta vid när det krävs. Jag ser fram emot när vi kan arbeta mer integrerat och får en gemensam kirurgi- och medicindisk.
– Men jag är inte odelat positivt till vår poängmodell. Vår arbetstid är nu fast till 37,5 timmar per vecka oberoende av om arbetet sker på dagen eller natten. Det blir i längden oerhört slitsamt när möjligheten till kompledighet har försvunnit.
Jessica Fryckstedt hoppas att akutspecialiteten blir en egen basspecialitet och att det går att skapa en ny och bred utbildning för ST-läkare i akutsjukvård.
– Det är viktigt att vi får med de många olika delar som hör till ett modernt arbete på en akutmottagning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera