Nyhetsarkiv

”Jag ser bara fördelar”

Den 1 april startade Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlskrona. en utbildning för sjuksköterskor i gastrointestinal endoskopi (gastroskopi samt koloskopi).

Utbildningen är en så kallad uppdragsutbildning beställd av Södra Regionvårdsnämnden (en regional politisk nämnd för de fyra landstingen Blekinge, södra Halland, Kronoberg och Skåne).

– Det gjordes en stor utredning för att närmare titta på kö- och väntetiderna till endoskopi. Utredningen visade att det fanns ett stort behov att utbilda sjuksköterskor som kan komplettera läkare att göra enkla diagnostistiska gastro- och koloskopier, säger Henrik Forssell.

Patienter fick vänta för länge

Hans erfarenhet är att många patienter tvingas vänta alltför länge i kö, vilket innebär många onödiga risker.

– Vi träffar många patienter som kommer alldeles för sent till endoskopiundersökning och som har tumörer som hunnit växa sig så stora att det är svårt att operera. Under senare år har nyttan av screening för kolo-rektalcancer diskuterats flitigt. Om det i framtiden beslutas att denna typ av screening, som ger den bästa diagnostiska säkerheten vid utredning av kolontumörer, ska genomföras, kommer det att krävas långt fler resurser än vad som finns idag.

Behovet av endoskopipersonal kommer att vara stort, menar Henrik Forssell.
– I dagsläget skulle vi få långa väntetider. Personligen tycker jag att välutbildade endoskopisjuksköterskor mycket väl skulle kunna utföra screening.

Vid BTH utbildas för närvarande 14 sjuksköterskor från Södra sjukvårdsregionen till endoskopister. Henrik Forssell anser att de får en gedigen teoretisk och praktisk utbildning som mycket väl gör dem lämpliga att utföra enklare diagnostiska endoskopier. I utbildningen ingår bland annat sjukdomslära, bildanalys och avancerad simulatorträning i Lund.

– Vi utbildar i liten skala, och vi gör det med ambitionen att utvärdera utbildningen och följa upp de sjuksköterskor som lämnar oss för att se om detta kan vara något vi ska fortsätta med, säger Henrik Forssell.

Varje verksamhet bör få avgöra själv

Han har full förståelse att det finns kritiker och motståndare till att sjuksköterskor utbildas till endoskopister. Men, menar han, det måste vara upp till varje verksamhet att själv avgöra om och hur de vill organisera sin verksamhet.

– Man måste ta hänsyn till varje specifik vårdsituation. Det är ju inte uttalat att man ska ha endoskoperande sjuksköterskor överallt. Har man en mottagning som fungerar väl med gastroenterologer, så finns det ingen anledning att ersätta dem med sjuksköterskor. Men har man en svår väntetidsituation så måste man hitta lösningar.

Men är det inte bättre att utbilda fler specialister i gastroenterologi istället? Därmed slipper patienter onödiga återbesök och kan direkt få ett helhetsomhändertagande där såväl diagnostik och behandling samt förskrivning av läkemedel ingår.

– Tyvärr räcker inte utbildningen av gastroenterologer till för att säkerställa väntetidssituationen på länge.

”Välutbildad sjuksköterska en stor tillgång”

En stor fördel som man sällan pratar om, menar Henrik Forssell, är att en välutbildad sjuksköterska som kan endoskopera självständigt, är en utmärkt assistent till kirurger och gastroenterologer i akuta situationer.

– Om en patient kommer in akut med exempelvis blödande magsår eller andra allvarliga tillstånd, är det oerhört värdefullt för en endoskoperande läkare att ha tillgång till en kompetent endoskopisjuksköterska. Även vid endoskopiutbildning av ST-läkare ser jag fördelar med att endoskopisjuksköterskor assisterar eftersom de kompletterar varandra. Denna ökade kunskap och kompetens som endoskopisjuksköterskan besitter bidrar till ökad kvalitet och säkerhet, poängterar Henrik Forssell.

– I dag finns olika typer av specialistsjuksköterskor t.ex. anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor. Det är en naturlig utveckling att sjuksköterskor får mer och mer avancerade uppgifter, och förhoppningen är att erbjuda en specialistutbildning av sjuksköterskor även inom endoskopiområdet, säger Henrik Forssell.

Se också:
”Lättviktsdoktor” ett accepterat yrke i USA sedan 40 år tillbaka
Sjukhuset som tagits över av sjuksköterskor

”De medicinska kärnfrågorna har trängts undan av annat”
Sjukhuschef Ingela Tuvegran: Hur kommer det sig att ni har så missnöjda medarbetare?
”Alla blev vinnare när de biomedicinska analytikerna tog över neurografierna”
”Dokumentationshysteri tvingar alla yrkesgrupper att arbeta med fel saker”
Socialstyrelsen positiv till uppgiftsglidning
Skälet för uppgiftsglidning ska vara förbättrad vårdkvalitet och inte patientfarliga besparingar

Endoskopi

– Är det rätt att utbilda sjuksköterskor till endoskopister?
”Beslutet att utbilda sjuksköterskor till endoskopister är illa övertänkt”
”Jag ser bara fördelar”
”Vi är kluvna, endoskopin ett dilemma”
”Ett litet sjukhus har inte möjlighet att utbilda både sjuksköterskor och ST-läkare”
”Yngre läkare behöver träna mer på ingrepp som endoskopier”
I Lund finns inget intresse för endoskopiutbildningen för sjuksköterskor

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera