Nyhetsarkiv

”Jag är förvånad att innehållet blev så tunt”

Rapporten skulle beskriva verksamhetsinnehållet, men det finns en stor brist på konkretion och det är väldigt få sidor som beskriver själva verksamhetsinnehållet. Och ska man bedöma politikernas agerande så verkar ju de tre huvudförslagen redan vara överspelade. En ökad koncentration av all högspecialiserad vård till NKS, det förslaget är starkt ifrågasatt, inte minst av Karolinska Institutet, menar Flodin.

– När det gäller beslutet att organisera patientvården tematiskt så hänvisar man till internationella erfarenheter. Jag har besökt flera av de sjukhus som man refererar till och på inget av dessa har man avskaffat klinikstrukturerna. Att samarbeta över klinikgränserna det gör vi ju redan idag på många stora sjukhus.

– Den här tematiska organisationen kräver en närmare behovs- och funktionsanalys innan den införs. Innebär det egentligen något nytt, annat än att sjukhuskropparna kommer att ligga nära varandra?

– Sedan är jag skeptisk till NKS-förvaltningens sätt att arbeta. Man tvättar bort kritik löpande. Man påstår också att fackliga företrädare kontinuerligt har informerats om verksamhetsinnehållet, vad jag minns har det skett vid två tillfällen vara ett på vårt eget initiativ.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera