Nyhetsarkiv

”I praktiken har vi inga lönesamtal”

– Vi får direktiv varje år om hur det ska gå till och det varierar ju lite grann från år till år. Men vi får i alla fall en pott som ska fördelas på kliniken. Min ambition är att försöka få upp löneläget på kliniken totalt sett.

Någon direkt förhandling anser inte Åsa Hallgårde att hon har med sina medarbetare på kliniken. Lönesamtalen är snabbt avklarade.

– Vi har lite snack kring var man kommer att hamna och min motivering till det. Jag menar doktorerna här vet ju att löneutrymmet är som det är. Så några större och längre samtal om kriterier blir det inte, det måste jag erkänna.

– Att ha lönekriterier att fördela pengarna efter har för oss blivit sekundärt eftersom vi legat så pass dåligt till. Min ambition och mitt mål har varit att se till att klinikens doktorer hamnat på en anständig nivå jämfört med resten av sjukhuset och bland infektionsläkarna i resten av landet.

Fackets roll i löneprocessen på infektionskliniken i Lund är att tillsammans med verksamhetschefen först gå igenom underlaget.

– Facket har ju koll på lönenivån på hela sjukhuset och kan ha synpunkter på att den och den ska ha mer lön medan jag mer tittar på ansvarsområden och hur mycket man bidrar med på kliniken.
Facket bevakar vissa saker och jag andra, men vi har en dialog och vi har hittills haft stor samstämmighet och varit överens om fördelningen.
Sedan har både facket och jag ansett att den totala summan kunde vara högre.

Löneförhandlingarna, även om Åsa Hallgårde inte vill kalla de ”äkta förhandlingar”, är ganska typiska för hur lönerna sätts på många kliniker runt om i landet visar den rundringning som Sjukhusläkaren gjort.

Med det löneutrymme och den pott som funnits att fördela har det för Åsa Hallgårde blivit viktigt att försöka förklara för personalavdelningen att hon behöver ”extrapengar” utöver potten för att jämna ut löneskillnader på sjukhuset.

– Ibland har det hänt att sjukhuset haft en liten ”extrapott” och då har det varit min uppgift att få del av de pengarna att fördela på kliniken. Man kan tycka vad man vill om två procent, men det slår ju olika om löneläget är 50.000 kronor eller 40.000 kronor. Det skapar ju större gap mellan klinikerna om procentsatsen är den samma.

– Det har jag påpekat i olika sammanhang och sagt att det där måste man se över. Annars kommer vi aldrig ikapp. Även som arbetsgivarrepresentant är jag mån om att det ska bli rättvist så att spannet mellan de kliniker som tjänar mer och de som tjänar mindre minskar.

När det gäller att ta fram lönekriterier så ifrågasätter Åsa Hallgårde om det är lönt att lägga ner tid och möda på det när man bara har ett löneutrymme på cirka två procent.

– Vi har som sagt inga tydliga lönekriterier för läkarna på kliniken. Det finns en del praxis som till exempel om man disputerat under året som gått, men inget skriftligt. Det borde man kanske ha.

– Det viktiga är ändå att ha en lönestruktur på kliniken som känns rimlig och att man i första hand lägger pengarna på de som halkat efter.

Själv är jag väldigt mån om att ha en öppenhet på kliniken hur jag tänker. Jag försöker vara ärlig med vilken pott pengar jag har så att medarbetarna efter varje lönerevison känner att de hamnat på en lönenivå som känns rimlig.

60 procent av sjukhusläkarna vet inte på vilka grunder deras lön sätts, vad är din kommentar till det?

– Jag tror att många avstår från att vara tydliga med lönekriterier då man ändå inte kan leva upp till dem. Jag vet själv inte varför jag har den lön jag har som verksamhetschef.

I praktiken har man inga lönesamtal på infektionskliniken i Lund. Men det finns möjlighet att ta upp även lönen till diskussion i utvecklingssamtalen.

Varför inga individuella lönesamtal?

– Jag försöker få så stor pott till kliniken som möjligt för att vi inte ska halka efter. Då blir det här med lönesamtal lite ihåligt.

Dessutom anser Åsa Hallgårde att man måste prioritera tiden.

– Man kan ju alltid diskutera om det är värt att ha långa samtal för en hundralapp upp eller ner. Lönesamtalen blir lätt ett spel för gallerierna. Om man hade haft en bättre spridning hade det varit mer motiverat att ha lönekriterier och lönesamtal.

Hur mycket får du bestämma lönen själv?

– Bara inom den pott som finns.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera