Nyhetsarkiv

”I efterhand kan jag tycka att vi i facket borde varit tuffare”

Anna Rask-Andersen, ordförande för Läkarföreningen i Uppland, riktar skarpt kritik mot sjukhusledningen och konsultföretaget HCM:s arbetssätt och slutrapport.

När Anna Rask- Andersen under ett samverkansmöte ställde frågan om det pågick några utredningar vid sjukhuset, blev svaret nej.

– Det hade börjat gå rykten om att ett konsultföretag hade inlett en undersökning om en ny organisationsmodell för sjukhuset och att några hade deltagit i workshops. När jag som facklig representant ställer frågan i samverkansgruppen, där representanter för sjukhusledningen sitter, om det pågår någon utredning får jag ett nekande besked, säger Anna Rask-Andersen.

Hon är överläkare och specialist i klinisk fysiologi och yrkesmedicin samt ordförande för Upplands Allmänna Läkarförening. Hon är även ordförande för Sjukhusläkarföreningen vid Akademiska sjukhuset.

När den biträdande sjukhusdirektören Björn Ragnarsson i slutet av september sedan presenterade ett inriktningsbeslut bekräftades ryktena.

De fackliga företrädarna blev upprörda och lämnade in en tvisteframställan; de ansåg att sjukhusledningen brutit mot samverkansavtalet genom att inte informera och samråda om den utredning som planerades av anestesin, operation och intensivvården. Facket krävde skadestånd, men drev inte detta till sin spets. Istället valde man att göra upp i godo eftersom sjukhusledningen lovade att bättra sig när det gällde samverkan.

– I efterhand kan jag tycka att vi borde ha varit tuffare. Sjukhusledningen har menat att den inte behövde samverka kring upphandling och utredning, men det är självklart att vi som fackliga företrädare behöver bli informerade kring så viktiga frågor så att vi har en chans att komma med synpunkter och idéer, säger Anna Rask-Andersen.

Hon vänder sig även mot konsultföretaget HCM:s arbetssätt och den slutrapport som presenterades i början av oktober: ”AnOpIVA; ideal modell för nya samverkansformer.

– Jag skulle inte vilja kalla det för en rapport, snarare en samling powerpointbilder som man har häftat ihop. Jag har verkligen försökt att läsa den så kallade rapporten och förstå vad den säger, men jag kan inte förstå den. Då är jag ändå docent och van att läsa snårig litteratur. För en miljon kronor har man anlitat konsulter som lämnar ifrån sig en högst undermålig rapport, säger Anna Rask-Andersen.

Förslaget till ny organisation har väckt starka negativa reaktioner och det finns goda skäl, menar hon, att ifrågasätta värdet av stora konsultutredningar som ofta lämnar stora kostnader och problem efter sig.

– Om man ska genomföra en omfattande organisationsförändring måste man ta tillvara professionens synpunkter. Sjukvården är en kunskapsorganisation med människor som har stor kunskap och kompetens. Så länge man inte lyssnar på dem som jobbar på golvet, så länge kommer man inte att kunna lyckas med organisationsförändringar i sjukvården, säger Anna Rask-Andersen.

Se också:
• Hemlighetsmakeri, försvunna avtal och falska löften
• ”Arbetsgrupperna där de anställda skulle få säga sin mening var en demokratisk skenmanöver”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera