Nyhetsarkiv

”I Danmark bestämmer chefen med stort C”

Men samtidigt möttes jag av en vänlighet och mjukhet hos personalen som gjorde det riktigt trevligt.Överläkare Torbjörn Jonung, 55, är kärlkirurg och har arbetat med akutkirurgi vid Universitetssjukhuset i Lund.
Under fyra år arbetade han på Esbjergs sjukhus i Danmark där han tillsammans med en dansk kollega byggde upp en helt ny sektion för kärlkirurgi.

Han återvände till Lund och blev chef för akutkirurgin och sedan stf verksamhetschef. Nu står han inför ett nytt språng sedan han accepterat ett erbjudande att bli professor i kärlkirurgi i Bergen i Norge.

Åren i Danmark gav honom stor erfarenhet och insikt i ett annorlunda sjukvårdssystem.

– Jag såg det här som en möjlighet att få uppleva något nytt. Jag hade då arbetat på universitetssjukhus sedan 1980. I dag kan jag verkligen rekommendera, de som har möjlighet, att skaffa arbetslivserfarenhet från skilda håll.

När Torbjörn Jonung valde att flytta till Danmark var alternativet ett annat svenskt sjukhus. Familjen fick styra. Torbjörn Jonungs hustru, narkosläkare, och barnen förespråkade Danmark. Och så blev det.

– Vi skaffade oss en tjänstelägenhet i Esbjerg, men min son fick bo kvar hemma i villan i Lund eftersom han hade två år kvar till studenten.

Torbjörn Jonung möttes av ett annorlunda sjukvårdssystem. Här pekade överläkarna och klinikcheferna med hela handen. Och blev sällan ifrågasatta.

– Det hände att verksamhetschefen på morgonen kunde stå och skälla ut en underläkare inför all personal. Själv hade jag nog tagit in vederbörande i enrum och förklarat vad det var för fel han hade gjort.

– Och var det någon yngre kollega som ville argumentera för en annan uppfattning kunde det bli mycket svårt eftersom det ofta tolkades av överläkaren som en oförskämdhet.

– De danska överläkarna arbetar oftast ensamma. I Sverige är vi mer vana att arbeta i team, säger Torbjörn Jonung.

Det finns dessutom betydligt färre överläkare på de danska sjukhusen.

– På vår kirurgklinik fanns fyra-fem överläkare på 90 kirurgiska vårdplatser. Man kunde ha anställt fler överläkare, men på grund av den stora bristen på kirurger i Danmark var det inte möjligt.

– Konsekvensen blev att överläkarna fick mindre tid till både undervisning och daglig handledning av yngre kolleger och möjligheten till sektionering var mindre, säger Torbjörn Jonung. På motsvarande klinik i Sverige har man cirka tio överläkare.

– Överläkare i chefsställning och gamla överläkare har ett tjänstemannaansvar. Det innebär bland annat att de inte får strejka. De har heller ingen skyldighet att delta i sjukhusbunden jour. Deras arbetstid är frilagd, men innebär ändå att de måste göra sitt arbete i relation till andra verksamheter.

– I praktiken innebär det helt enkelt att man har en slags flextid utan stämpelkort, säger Torbjörn Jonung.
Skulle man råka bli sjuk i mer än 120 dagar blir man dessutom avskedad. Räknar man med att komma tillbaka blir man dock ofta automatiskt återanställd.

– Men ytterst är det ändå chefen med stort C som bestämmer detta.

Torbjörn Jonung, som också undervisade i kärlkirurgi, upplevde även ett annorlunda utbildningssystem i Danmark.

– I Sverige har vi cirka fem års specialistutbildning och sedan tar det ytterligare ca fem år innan du är överläkarkompetent. I Danmark blir de flesta specialister vid 42, 43 års ålder. Det innebär i praktiken att de danska kirurgerna åldersmässigt ligger efter sina skandinaviska kolleger med sju, åtta år.

Lönemässigt ligger de danska överläkarlönerna något högre än de svenska, men samtidigt är prisnivån 20 procent högre i Danmark. Skatten är 63 procent utan avdrag.

– En överläkare i chefsställning har cirka 48.000 kronor (danska). Vanliga överläkare ligger på cirka 44.000 kronor.
Arbetstiden är 37 timmar i veckan. Den tiden får överläkarna själva hålla ordning på medan underläkare måste skriva upp allt. Ersättningen för arbetad jourtid är timme för timme oavsett om det är helg eller vardag. Normalt arbetar man mellan kl 08.00 till 15.30.

– Man kan säga att kontantersättningen för jouren i Danmark är högre än i Sverige, men den svenske överläkaren får mer ledig tid, säger Torbjörn Jonung.
Jämför man levnadsstandarden mellan svenska och danska överläkare är den ganska likvärdig.

Trots det auktoritära systemet upplevde Torbjörn Jonung att det rådde en mjuk och behaglig atmosfär bland personalen. Och man hade stor respekt för patienterna, i vissa fall större än i Sverige.

– Patienternas ord väger alltid tungt. Man måste till exempel alltid skriva in i journalen att patienten accepterat en operation. Det är vanligare i Danmark än i Sverige att patienterna säger nej till akuta operationer.
Fyra år i Esbjerg fick räcka för Torbjörn Jonung. Bristen på överläkare gjorde arbetet tungt och tio jourer i månaden satte sina spår.

– Min hustru tyckte jag började se sliten ut, men även personliga skäl gjorde att man bestämde sig för att bryta upp och återvända till Lund.

Danmark som ett alternativ?

– Inte om man bara vill få bättre ekonomi, säger Torbjörn Jonung.

– Men vill man uppleva hur det är att bo i ett grannland kan jag verkligen rekommendera Danmark. Att umgås med dansken är en positiv social upplevelse.

Nu står Torbjörn Jonung inför en ny stor förändring i ett grannland. I oktober tillträder han en tjänst som professor i kärlkirurgi i Bergen i Norge.

– Det ser jag verkligen fram emot, säger han. Jag har dock en prövotid på sex månader då vi får se om vi trivs med varandra.

Torbjörn Jonung behåller därför sin bastjänst som överläkare vid kirurgen i Lund.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera