Nyhetsarkiv

”Hoppa över CME och gå direkt på CPD”

Idag ackrediteras enbart enskilda möten, men på sikt har man för avsikt att även ackreditera organisationer som tillhandahåller fortbildning.År 2004 kvalitetsgranskades 400 fortbildningar enligt ett CME-poängsytem. EACCME har sedan 2002 ett samarbete med den nordamerikanska motsvarigheten American Medical Association (AMA) om att erkänna varandras poäng. Därigenom ges amerikanska läkare möjlighet att använda europeiska fortbildningspoäng i sin recertifieringsprocess.

Hannu Halila redogjorde vidare för UEMS och dess fortbildningspolitik. Organisationen har en exekutiv kommitté som träffas åtta gånger per år.

Men ryggraden i organisationen är de 39 specialitetsföreningarna där mycket arbete sker.
Enligt Hannu Halila så tar UEMS kraftfullt avstånd från obligatorisk CME/CPD på individnivå.

Fortbildning är en etisk plikt och deltagande skall uppmuntras. Det finns idag inga bevis för nyttan av obligatoriska fortbildningssystem för kvalitetsutveckling av vården.

EACCME har vidare tagit till uppgift att hjälpa kollegor från länder med CME-poängssystem att kunna delta i fortbildningsaktiviteter utanför egna landet. Hannu Halila avslutade med följande visdomsord:

– En lärdom från Amerika att överväga. Hoppa över CME och gå direkt på CPD.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera