Nyhetsarkiv

”HCM:s utredning var ett rent beställningsjobb”

Utredningen gjordes utan de anställdas kännedom eller delaktighet. Och när slutrapporten presenterades hittades häpnadsväckande brister och faktafel.

I slutet av december 2008 presenterade konsultföretaget HCM (Health Care Management) sin slutrapport: ”Kartläggning och analys av Lasarettet i Enköpings i ett länsgemensamt vårdsystem”.

Uppdraget hade företaget fått direkt av landstingsdirektören, något som skapade både förvåning och irritation bland sjukhusets anställda, inklusive sjukhuschefen Kjell Jönsson.

Vi visste inte ens om utredningen


– Vi uppfattade det som ett beställningsjobb. Konsultföretaget levererade en produkt som handlade om att spara pengar. Jag och många med mig visste inte ens om att det gjordes en utredning förrän rapporten skulle presenteras, säger Birgitta Wagrell, överläkare vid Medicinskt Centrum på Enköpings lasarett.

Det fanns stora brister och faktafel i HCMs utredning, menar hon.

– I det nya organisatoriska tänkandet diskuteras ofta den så kallade Lean-modellen som en framgångsrik policy. På lasarettet hade vi redan börjat arbetet med att se över verksamheten i denna anda. HCMs utredning hade överhuvudtaget inte tagit hänsyn till, eller ens efterfrågat synpunkter från oss som dagligen arbetar i den verksamhet som de skulle förändra. Bland annat föreslogs att vår IVA-avdelning skulle stängas, något som skulle omöjliggöra omhändertagande av en mycket stor del av de patienter som både medicin- och kirurgkliniken idag tar emot. Det förslaget fick HCM snabbt dra tillbaka, säger Birgitta Wagrell.

Ett annat exempel på felaktigt underlag som HCM presenterade var påståendet att cirka 48 procent av södra länsdelens invånare fick sin vård vid Akademiska sjukhuset.

Men en närmare granskning av HCMs underlag visade att siffrorna var helt fel.

– Konsultföretaget gjorde ett dåligt jobb och det fanns en hel del myter i utredningen som vi ifrågasatte och delvis lyckades korrigera. Vi hade en hel del synpunkter kring rapporten, jag tyckte till exempel att det var en orimligt hög andel patienter som sökte vård i Uppsala och gjorde därför en egen utredning. Resultatet visade att det i själva verket handlade om mindre än en procent, det vill säga långt ifrån den höga andel som fanns med i HCMs utredning, säger Mikael Wiklund, överläkare och centrumchef vid Enköpings lasarett.

Dåligt förarbete


Rapporten, visade det sig, hade inte tagit hänsyn till att den största andelen av denna vård skedde inom områden som inte finns representerat vid Lasarettet i Enköping, exempelvis förlossningar, psykiatri och avancerad länssjukvård/regionvård.

– HCM hade inte gjort ett ordentligt förarbete. Möjligen har man bara överfört sina erfarenheter eller kopierat från de utredningar som de gjorde i Skåne, säger Mikael Wiklund.
Han menar att HCM var hårt drivande med en närmast aggressiv framtoning.

– När jag vid en föredragning skulle presentera min undersökning, blev jag utskälld av HCMs konsulter som ifrågasatte varför jag inte kommit fram till samma siffror, säger Mikael Wiklund.

Sedan den första januari i år drivs Lasarettet i Enköping på intraprenad. Den förre sjukhuschefen Kjell Jönsson var en av dem som engagerat sig starkt i arbetet som ledde fram till intraprenaden.

Den intraprenad som nu införts skiljer sig dock väsentligen åt från det ursprungliga förslaget.

– Det är två olika förslag som inte har så mycket gemensamt, säger Mikael Wiklund.

Många besvikna efter Jönssons avgång


När Kjell Jönsson vid årsskiftet fick beskedet att han inte längre hade landstingsdirektörens fortsatta förtroende, var det många som blev chockade.

– Vi blev upprörda och besvikna på att ingen informerade om skälen till varför Kjell Jönsson fick avgå. Han var väldigt drivande och vi upplevde honom som mycket kompetent och kommunikativ, säger Birgitta Wagrell.

Turerna kring Enköpings lasarett har varit många. Marie Andersson Olerud är sektionschef och anestesiolog vid Lasarettet i Enköping.

– HCMs utredning är ett typexempel på hur det går till. Vi upplever att konsulter skickas in för att ta fram ett underlag som ska bekräfta det man redan bestämt. Det spelar ingen roll vilka argument eller vilket material vi än presenterar, åtgärderna är redan bestämda på förhand , säger Marie Andersson Olerud.

Hon tycker att det finns stora brister i dag vad gäller kunskap om hur sjukvård kan drivas mer effektivt. Politikernas styrning av sjukvården uttrycker en ineffektiv och kostsam ”mismanagement”, menar hon.

– Inför budgeten 2010 har vi sagt att vi har kapacitet att operera 550 ortopediska höft- och knäpatienter. Men uppdraget från beställarnämnden är endast 350 operationer. Vi skulle till exempel kunna ta många vårdgarantipatienter som står i kö i Uppsala län. Men istället hänvisar man inom ramen för intraprenad att vi ska sälja oss till andra landsting. Det är ineffektivt och ett slöseri med skattepengar, säger Marie Andersson Olerud.

Det är svårt att bedriva en effektiv verksamhet under rådande förutsättningar, menar hon.

– Hur ska vi kunna planera verksamhet och bemanning när vi inte vet hur många patienter vi får in. Hur vi än gör blir det fel. Personligen är jag väldigt frågande till organisationsförändringen och den intraprenad som införts. Det går ju knappt att förstå vad det är. Man kan inte låta bli att undra om intraprenaden är kvasten som på sikt ska sopa lasarettet under mattan, säger Marie Andersson Olerud.

Sjukhusläkaren har sökt landstingsdirektör Kerstin Westholm för en kommentar, men hon har via sin pressekreterare låtit meddela att hon avböjer att medverka i en intervju.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera