Nyhetsarkiv

”Förstklassigt kongressprogram”

Förutom en dags prövarmöte erbjöds prövarna fortbildning inom området matstrupens och magsäckens sjukdomar vid ”United European Gastroenterology Week”.Thomas Zilling, Sjukhusläkarens ansvarige utgivare, är specialist i just övre gastrointestinal kirurgi.

Vi bad honom att titta på programmet för att se om det fanns programpunkter med direkt anknytning till de sjukdomar för vilket protonpumpshämmare är förstahandsalternativ. (Nexium är en sort).

Hans omdöme är att det var ett förstklassigt kongressprogram med intressanta programpunkter varje dag. Här är några exempel:

Måndag 27/9: Senaste nytt inom matstrupens sjukdomar, antibiotikaresistens mot magsäcksbakterien Helicobacter Pylori, symposium om rörelsestörningar i övre magtarm kanalen och betydelsen av probiotik (livsmedel med hälsobefrämjande egenskaper) vid sjukdomar i övre magtarmkanalen.

Tisdag 28/9: Senaste nytt om leversjukdomar, magblödning, magsäcksundersökning med gastroscopi.
Vidare symposier om magsårsframkallande mediciner av NSAID-typ, syrarelaterade sjukdomar och gastropares (förlamning av magsäcken som främst drabbar patienter med sockersjuka eller Parkinsons sjukdom).

Onsdag 29/9: Senaste nytt inom magsäcksundersökning med gastroscop. Hur att undvika magblödning vid NSAID-medicinering? (Voltaren, diklofenack m.fl.)
Fortsatt ont i magen trots att magsårsbakterien Helicobacter pylori avlägsnats med antibiotika och Nexium.
Senaste nytt i behandling av nervös tarm. Vad skall den praktiserande gastroenterologen veta om Barrett? (Ett förstadium till cancer som orsakas av att syra rinner upp i matstupen under lång tid).

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera