Nyhetsarkiv

”EU måste agera mot de länder som bryter mot arbetstidsreglerna”

I slutet av april bröt förhandlingarna samman i EU-parlamentets och Ministerrådets förlikningskommission, som skulle nå fram till ett förslag om en revidering av EU:s arbetstidsdirektiv, 2003/88/EG.

Sammanbrottet innebär att de nuvarande arbetstidsreglerna gäller, vilket för läkarkårens del innebär att all tid på sjukhuset, även så kallad inaktiv tid under jour, räknas som arbetstid.

– Det är mycket beklagligt att det inte gick att nå en uppgörelse, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Nu kommer jourproblemen att bestå.
Den svenska regeringen har velat återgå till rättsläget före Simap-domen och Jaeger-domen, som slagit fast att läkarnas vilotid under jour på sjukhuset ska betraktas som arbetstid.

Än en gång var det den så kallade ”opt-outen” som omöjliggjorde en överenskommelse. ”Opt-outen” innebär att arbetstagare i vissa medlemsländer har rätt att arbeta längre än 48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid om arbetstagaren frivilligt kommer överens med arbetsgivaren.

Det är främst England och Tyskland som vill behålla ”opt-outen”, medan Frankrike, Italien och Spanien kräver att den ska tas bort inom ett antal år, eftersom de menar att det är frågan om illojal konkurrens.

EU-parlamentets grupp i förlikningskommissionen var den här gången beredd att släppa kravet på att läkarnas inaktiva tid under jour på sjukhus ska betraktas som arbetstid om länderna med ”opt-out” gick med på att avskaffa den inom några år.
Mechtild Rothe som ledde Europaparlamentets förlikningsgrupp:

– Tyvärr var Ministerrådets förlikningsgrupp inte beredd att överhuvudtaget acceptera någon förändring av ”opt-outen”, trots alla våra kompromissförslag.

– Det här var mycket tråkigt, men en dålig överenskommelse hade försämrat situationen för de anställda, speciellt läkarna, och då är det bättre att inte gå med på någon överenskommelse alls, menar Alejandro Cercas, spansk EU-parlamentariker.

– Men vi stänger inte dörren och hoppas att den nya EU-kommissionen och det nya Europaparlamentet ska kunna nå en lösning.

Dr Joao de Deus, nyvald ordförande för AEMH (de europeiska överläkarnas organisation), 2010-2012, menar att jouren inte är ett problem i Portugal eftersom direktivet följs, men att så länge det råder brist på läkare i Europa kommer det att vara omöjligt att följa arbetstidsdirektivet i alla EU:s medlemsländer.
Det var första gången sedan Amsterdamfördraget antogs som parlamentet och rådet inte kunnat enas.

Striden om att förändra EU:s arbetstidsdirektiv har nu pågått i fem år.

Osäker framtid

Sammanbrottet i slutet av april innebär att om direktivet ska revideras så måste förmodlingen EU-kommissionen börja om från ruta ett och då ta hänsyn till de EU-domar som finns hur direktivet ska tolkas.

Men ingen vet säkert vad som kommer att ske, eftersom det fortfarande finns en stark politisk vilja bland Europas ministrar att revidera EU:s arbetstidsdirektiv, när det gäller speciellt jourreglerna.

I dag är det så att nästan alla länder bryter mot arbetstidsreglerna visar de analyser som EU-kommissionens tjänsteavdelningar tagit fram. (Se Sjukhusläkaren nr 6/2007).

Kommissionen är egentligen skyldig att ingripa, men har legat lågt i avvaktan på förlikningsförsöken som nu brutit samman.
– Nu kommer jag omedelbart att uppvakta Kommissionen och kräva ett snabbt agerande, säger Claude Wetzel, ordförande i FEMS, som menar att det nu också är dags att de europeiska läkarfackliga organisationerna på allvar tar itu med den pågående sociala dumpningen.

– Den måste stoppas om inte sjukvården i de nya medlemsländerna ska kollapsa. Hälften av Bulgariens sjuksköterskor och 30 procent av läkarna har lämnat landet. Det är orimligt och oetiskt.

Fotnot:
EU:s arbetstidsdirektiv, säger att den genomsnittliga veckoarbetstiden får vara högst 48 timmar inklusive övertid, beräknat under en 4-månaders period, som kan förlängas till 12 månader genom kollektivavtal. Varje arbetstagare ska också ha 11 timmars sammanhängande dygnsvila per 24-timmarsperiod.

Christer Bark

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera