Nyhetsarkiv

”Ett litet sjukhus har inte möjlighet att utbilda både sjuksköterskor och ST-läkare”

Personligen kommer jag att fortsätta att argumentera starkt för ST-läkares rätt att skopera. Hur ska vi annars kunna utbilda duktiga och kompetenta specialister? En annan risk är att vi får svårt att rekrytera ST-läkare till Varberg om vi inte kan erbjuda en tillräckligt bra utbildning, säger Stefan Lindskog.

I dagsläget har en av klinikens sjuksköterskor valt att vidareutbilda sig i endoskopi vid Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningen som är på halvfart i två år, varvar teori med praktik. För att uppnå målbeskrivningen måste sjuksköterskor utföra 200 gastroskopier samt 100 koloskopier.

Problemet är nu att ingen vid kirurgkliniken på Varbergs sjukhus vill ta på sig ansvaret att vidareutbilda sjuksköterskan. Hur man ska lösa problemet har därför blivit en ledningsfråga.

– Jag har varit väldigt tydlig med att vi inte har utrymme för den här typen av verksamhet. Personligen anser jag även att det är fel väg att gå. Vi behöver fler specialistläkare som kan skopera och som kan ta det medicinska ansvar som krävs för att våra patienter ska få ett säkert omhändertagande, säger Stefan Lindskog.

Mycket av den koloskopi som utförs idag kräver inte bara diagnostiska kunskaper utan även terapeutiska. Vid upptäckt av exempelvis cancertumörer kan en läkare direkt sätta in åtgärd och behandling. Det kan inte en sjuksköterska göra, menar Stefan Lindskog.

– Vad händer om en sjuksköterska hittar en cancertumör? Hon kan inte ge det beskedet direkt till patienten utan måste vända sig till en läkare för bedömning om vidare åtgärder. Patienten måste sedan komma tillbaka för ett läkarbesök. Detta blir en onödig väntan för patienten, särskilt i en situation då läget kan vara akut, säger Stefan Lindskog.

Brist på koloskopitider

Nyligen var ST-läkaren Johanna Hansson Wennerblom på en utbildning i kolorektal kirurgi i Uppsala. Till vardags arbetar hon vid kirurgkliniken i Varberg.

– All deltagare på kursen, cirka 20 stycken, hade koloskoperat utom jag. Det har inte funnits särskilt bra rutiner på vårt sjukhus för hur vi blivande specialister i allmänkirurgi ska få den träning som krävs. Det borde vara en självklarhet i den koloskopiska placeringen att ST-läkare får den utbildning som krävs, men idag är det brist på koloskopitider, säger Johanna Hansson Wennerblom.

”Vi måste slå vakt om specialisterna”

Hon ställer sig kritisk till att ST-läkare ska konkurrera med sjuksköterskor om de få utbildningsplatser som finns.

– På vårt sjukhus har vi inte tillräckligt stor volym av patienter för att både sjuksköterskor och ST-läkare ska få tillräcklig erfarenhet och träning i att skopera. Vi behöver även slå vakt om att färdiga specialister får möjlighet att upprätthålla kompetensen, säger Johanna Hansson Wennerblom.

Se också:
”Lättviktsdoktor” ett accepterat yrke i USA sedan 40 år tillbaka
Sjukhuset som tagits över av sjuksköterskor

”De medicinska kärnfrågorna har trängts undan av annat”
Sjukhuschef Ingela Tuvegran: Hur kommer det sig att ni har så missnöjda medarbetare?
”Alla blev vinnare när de biomedicinska analytikerna tog över neurografierna”
”Dokumentationshysteri tvingar alla yrkesgrupper att arbeta med fel saker”
Socialstyrelsen positiv till uppgiftsglidning
Skälet för uppgiftsglidning ska vara förbättrad vårdkvalitet och inte patientfarliga besparingar

Endoskopi

– Är det rätt att utbilda sjuksköterskor till endoskopister?
”Beslutet att utbilda sjuksköterskor till endoskopister är illa övertänkt”
”Jag ser bara fördelar”
”Vi är kluvna, endoskopin ett dilemma”
”Ett litet sjukhus har inte möjlighet att utbilda både sjuksköterskor och ST-läkare”
”Yngre läkare behöver träna mer på ingrepp som endoskopier”
I Lund finns inget intresse för endoskopiutbildningen för sjuksköterskor

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera