Nyhetsarkiv

”Elektroniska journaler får mig och min pc att morra”

Samtidigt arbetar jag delvis också med den gamla pappersjournalen, då en del uppgifter ännu inte kommer den elektroniska vägen. Det betyder att mottagningen fortfarande har mycket arbete med hantering och transporter av pappersjournaler.

Tycker jag då att den elektroniska journalen Melior fungerar väl för invärtesmedicinskt bruk?
Svaret bli nej.

För det första fordrar tekniken mycket uppmärksamhet särskilt när den trasslar och inte vill som jag.
Samtidigt är PC:n så placerad att man hela tiden vänder sig bort från sin patient när man arbetar med den. Uppmärksamheten kan i värsta fall komma att riktas helt på tekniken vilket är förödande för både patient och läkare. De två kan komma att skiljas från varandra i fullständig förvirring. Ett meningslöst dyrt läkarbesök.

Så får det förstås inte gå till. Man måste anpassa sig på ett mjukt sätt inte bara till sin patient utan också till sin PC. Även om den morrar och inte vill.

Får jag ut vad jag vill på ett rationellt sätt på skärmen?
Svaret blir också här nej.

En gammal invärtesmedicinare är van att behandla en pappersjournals alla delar så att man snabbt kan bilda sig en uppfattning om patientens sjukdomar och de händelseförlopp över tid som olika laboratoriedata berättar om.

Det är inte lika lätt den elektroniska vägen. Man måste gå ut och in i olika program. Det tar tid och apparaten morrar och vill inte.

Det finns ännu inga löpande sammanställningar av ett och samma provsvar vid olika tidpunkter. Alla värden kommer i en salig röra. Och man kan samtidigt inte se provsvar och text.

Så vad kan man göra utom att trassla sig vidare till röntgensvaren och därefter tillbaks till den elektroniska texten igen.

Ännu värre blir det om man ska ha fram en annan kliniks journal på sin skärm. Då får man ha tålamod. Samtidigt får man inte glömma patienten och det avslappade och ingående samtalet. Men tiden går och nästa patient väntar.

När det gäller dokumentationen finns det mycket att göra för att förbättra tekniken i patientens och läkarens tjänst. IT-folket och läkarna måste komma varandra närmare och förstå varandra bättre för att utveckla tekniken rätt.

Ta ett enda exempel: Lägg skärmen på skrivbordsunderläggets plats så blir det lättare att hålla ögonkontakten med patienten. Så gör dom med bildskärmarna i TV-studios.

För närvarande höjer den elektroniska journalen inte kvaliteten i sjukvården och den minskar inte heller tidsåtgången.

Men en sak är bra och det är att man snabbt kan få fram patientens journal på skärmen. Klarar man sig med det så slipper man att vänta på att journalen skall komma från arkivet i källaren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera