Nyhetsarkiv

”Det vore olyckligt om de ursprungliga visionerna kompromissades bort”

Det är olyckligt att den ambition som funnits att bygga ett högspecialiserat sjukhus med profilområden uppbackade av starka forskningsmiljöer nu får stryka på foten.

Det menar Mats Brommels, chef för MMC, Medical Management Centrum vid Karolinska Institutet.

För några veckor sedan släpptes rapporten Nya Karolinska Solna- mål och verksamhetsinriktning. Bakom rapporten står tjänstemän på NKS-förvaltningen som under flera år arbetat på uppdrag av den politiska ledningen i Stockholms läns landsting.

– Rapporten följer det ursprungliga verksamhetskoncept som också fastställdes i landstingsfullmäktige. Några nya direktiv har inte tillkommit. Men i en DN-debattartikel föregår politikerna rapporten och ger avkall på den linje som tidigare gällt, säger Mats Brommels, professor i medicinsk lednings-, organisations- och innovationskunskap vid MMC.

Inte försvarbart att dubblera

Förslaget att koncentrera den högspecialiserade vården till NKS är en god idé och har stöd i forskning, menar han. Att samla verksamheter med låga volymer innebär att man kan säkerställa såväl kompetens som kvalitet. Av ekonomiska skäl är det heller inte försvarbart att dubblera kompetens och resurser på flera ställen.

– Vi har en utveckling som innebär att sjukvården måste bli bättre på att samutnyttja resurserna och se till att beläggningen är hög. Den stora utmaningen nu är som jag ser det, att skapa ett bättre samförstånd kring att det ursprungliga konceptet faktiskt är vettigt. Nu antyder politikerna att man även ska öppna för bassjukvård på NKS. Det vore olyckligt anser jag, att blanda högspecialiserad vård med bassjukvård, säger Mats Brommels.

Enligt förslaget bör Karolinska även fortsättningsvis bedriva universitetssjukvård, men med en tydligare inriktning mot specialist- och bassjukvård. Ett argument är att det ger goda möjligheter för Karolinska Institutet att bedriva klinisk forskning och grundutbildning på alla nivåer.

– Det är ett begränsat synsätt. Undervisningen ska ske där de normala vårdmiljöerna finns. Det finns sedan tidigare en samsyn mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting om att forskning och utbildning ska bedrivas i hela hälso- och sjukvården i Stockholm. Det uttrycktes i SASS-utredningen och det reviderade ALF-avtalet från 2007. Med register och informationssystem blir all vård forskningsbar, samtidigt engagerar du hela organisationen i forskning och utveckling, även utanför universitetssjukhusen, säger Mats Brommels.

Ett annat förslag som lades fram i rapporten var att begränsa den akuta verksamheten vid NKS till att omfatta de svårast sjuka och skadade patienterna från hela länet. Utredarna föreslår att omhändertagandet i huvudsak ska omfatta de som kommer med ambulans, särskild remiss eller hänvisas via sjukvårdsupplysningen.

Även här backar politikerna och menar att akutmottagningen ska vara öppen för alla.

Överbelastade akuter ett svenskt problem

– Det skulle kraftigt försämra möjligheterna till profilering och högspecialiserad vård. Helt oberoende av NKS bör åtgärder vidtas för att minska missbruket av sjukhusens akutmottagningar. Det är ett svenskt problem som saknar motstycke internationellt. Lätt- och närakuter är ett steg i rätt riktning, men befolkningens attityder behöver också bearbetas.

Ett perspektiv som saknas, menar Mats Brommels är det internationella. I takt med att den europeiska sjukvårdsmarknaden öppnas och fritt vårdval, med vissa begränsningar, införs inom hela Europa, kommer konkurrensen mellan vårdgivare att ytterligare öka.

– Den här konkurrensen kommer tydligast att märkas i den högspecialiserade vården. Drabbas du av cancer vill du som patient få den bästa cancervården varhelst den finns i Europa. En högspecialiserad vårdenhet måste ha som utgångspunkt att vara internationellt konkurrenskraftig.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera