Nyhetsarkiv

”Det skulle vara förödande för oss om AT försvinner”

Anna-Karin Stridsman, ögonläkare vid sjukhuset, tidigare AT-studierektor och Irene Nyström, AT-rekryterare i samspråk. Båda är eniga om att utan AT-läkare skulle det vara svårare att rekrytera framtida specialister till Piteå.
Vid Piteå älvdals sjukhus är AT-läkarna en viktig del av sjukvården. Sugna på att få testa sina kunskaper utgör de en frisk fläkt i arbetslaget. Det är också bland dem som sjukhuset hämtar sina framtida specialister.

– På ett sådant här litet sjukhus, med drygt hundra vårdplatser är AT-läkarna viktiga. De kommer snabbt in i jobbet och gör ett viktigt kliniskt arbete. Utan dem skulle vi få det jättetufft, konstaterar Catharina Lysell-Bergström, AT-studie­rektor vid sjukhuset.

Hon pekar också på att AT-systemet gör att det sker ett viktigt utbyte av ny kunskap och beprövad erfarenhet. Det händer att AT-läkarna har gjort specialarbeten som kan tillföra sjukhuset nya kunskaper.

Svårt att rekrytera utan AT

Anna-Karin Stridsman, ögonläkare vid sjukhuset, och tidigare AT-studierektor, tycker att det är ett roligt och stimulerande att undervisa AT-läkare. Hon betonar också att utan AT skulle sjukhuset får betydligt svårare att rekrytera läkare i framtiden.

– Vi skulle missa ett viktigt tillfälle att marknadsföra vårt sjukhus för de unga läkarna, säger hon.

Catharina Lysell-Bergström pekar på att nästan alla läkare som jobbar i länet också har gjort sin AT och ST här.

– AT är nästan den enda bas som vi har att rekrytera ST-läkare från. Det skulle vara förödande för oss om AT försvinner från läkarutbildningen, säger hon.

Inte svårt att fylla tjänsterna

Irene Nyström, AT-rekryterare vid sjukhuset, berättar entusiastiskt att man numera inte har några svårigheter att fylla de nio AT-tjänsterna vid sjukhuset.

– I år hade vi 28 sökande. Det känns som att vinden har vänt och många vill komma till de mindre sjukhusen. Här får de stå i första ledet och delta i sjukvården på ett annat sätt än vid de stora sjukhusen, säger hon.

Innan någon av de sökande antas som AT-läkare sker ett noggrant urval där intervju och ett besök vid sjukhuset är centralt.

– Jag tycker att det är viktigt att vi ser att de passar in på sjukhuset och i det sociala sammanhanget här, säger Irene Nyström.

Träffa AT-kolleger

Därför ser hon alltid till att aspiranterna stannar kvar över natten när de intervjuas så att de kan träffa de AT-kollegor som finns vid sjukhuset, äta middag med dem och höra lite hur stämningen är. Av de totalt 41 AT-läkarna vid Norrbottens fem sjukhus är det en jämn könsfördelning. Vid Piteå älvdals sjukhus är det däremot fler kvinnor än män som gör sin AT-tjänst.

– Jag tror att det beror på att vi inte har någon akut­kirurgi. Det gör att många felaktigt tror att vi inte har någon akut. Men vi har en akutmottagning som är öppen dygnet runt, säger Irene Nyström.

Vid Piteå älvdals sjukhus håller man också hårt på arbetstidslagstiftningen och att AT-läkarna inte ska ha nattjourer. Här går AT-läkarna hem mellan klockan 21-22, med ett par timmars beredskap.

– Tids nog, under sin ST-tjänstgöring, får de göra sin nattjänstgöring, säger Irene Nyström.

Blir säker snabbare

Jennifer Walton-Bernstedt är en av de nio utvalda. Hon har gått sin läkarutbildning i Stockholm, men sökte sig till Piteå för att göra sin AT.

– Jag valde Piteå mycket på grund av utbildningen och de kurser som ingår i AT här. Dessutom tror jag att det är bättre att göra AT på ett mindre sjukhus. Man bli snabbare säker i sin kliniska bedömning, säger hon efter åtta månaders tjänstgöring vid sjukhuset.

Jennifers AT började med en kurs i akut traumahandläggande där ATLS, akut medicin och akut pediatrik ingick. Andra kurser som hon ska gå är en veckolång kurs i skadehandläggning i fjällmiljö och en kurs i försäkringsmedicin. Hennes utbildning avslutas med en AT-resa där hon kan välja en veckokurs inom EU-området, utifrån intresse, till ett värde av 14 000 kronor.

Erbjöd färdiga kurser

För att främja sammanhållningen bland AT-läkare i Norrbotten arrangeras också en AT-konferens med olika föreläsningar under två dagar varje år, där alla AT-läkare deltar.

– Jag jämförde utbudet över landet innan jag bestämde mig för att söka Piteå älvdals sjukhus. Många sjukhus erbjuder en studiepott medan Piteå erbjöd färdiga kurser. Det tilltalade mig, berättar Jennifer.

Hon besökte också den årliga AT-mässan där landstingen deltar för att sälja in sina sjukhus.

– Jag var runt och lyssnade på de olika rekryterarna. Det som fick mig att slutligen bestämma mig var Irene Nyström. Hon höll en så bra information om Norrbotten och Piteå, säger Jennifer Walton-Bernstedt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera