Nyhetsarkiv

”Det krävs sunt förnuft, inte skärpta etiska regler”

Även om en del marknadsföring kan kritiseras så får man inte glömma bort att läkemedelsindustrin har enligt lag skyldighet att informera om sina produkter, deras egenskaper, verkningar och lämpliga användning.

Något förvånad blev jag då jag den 26:e november läste i Svenska Dagbladet att Eva Nilsson Bågenholm, andre vice ordförande i Läkarförbundet, förklarar att Läkarförbundet arbetar med att ta fram skärpta etiska regler som skall medföra att enskilda möten mellan läkare och läkemedelskonsulenter stoppas.

– All information om nya läkemedel bör enbart få ges till läkare i grupp säger hon till Svenska Dagbladet och vidare;

– Vi accepterar inte att ta emot läkemedelskonsulenter ensamma i våra rum eftersom det kan öka möjligheterna att påverka läkaren på ett otillbörligt sätt. Ofta sker det genom att de vid lunchmöten erbjuder någon gåva, t.ex. en bok och ber att få överlämna den personligen senare.

Som kliniskt verksam läkare blev jag lite snopen då jag samma dag haft en representant från Astra Zeneca just på rummet. Han var där för att lämna över en bok om magsår.

Boken är för mig en lättillgänglig uppdatering inom området som förhoppningsvis gör mig till en bättre läkare för mina patienter.

Att jag i ett personligt möte fick information och möjlighet att ställa frågor om den nya beredningen av Nexium® för intravenöst bruk såg jag bara som en fördel.

I många fall kan det vara en direkt förutsättning att man får adekvat information från industrin. Inom kirurgin får vi en rad nya instrument vars handhavande och funktion måste testas.

Ska detta bara få ske på gruppmöten så har såväl läkarkåren som den industri som servar oss ett problem och lidande med ett dylikt system blir våra patienter.
Det är bra att Läkarförbundet funderar på vad som är etiskt försvarbart vid läkemedelsinformation, men det får inte gå över i ett direkt förmynderi för den enskilde läkaren. Fördelen med att vara vuxen är att man är medveten om att reklam påverkar oss.

Samtidigt kan man i en marknadsekonomi inte förbjuda industrin att marknadsföra sina produkter. Som läkare och specialist väljer man själv och har alltid möjlighet att säga nej.

Det finns avtal på området mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen och vidare har många arbetsgivare lokala regelverk för att vägleda såväl chefer som anställda. Läkaren behöver inga ytterligare pekpinnar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera