Nyhetsarkiv

”Det har gått över förväntan”

Efter bara åtta månader som VD för Huddinge universitetssjukhus utsågs Cecilia Schelin Seidegård 2004 till sjukhusdirektör för det nya storsjukhuset Karolinska Universitetssjukhuset.
Uppdraget har beskrivits som ett kamikazeprojekt; att vara sjukhusdirektör och samtidigt ansvara för fusionen mellan två stora universitetssjukhus med vitt skilda kulturer skulle avskräcka den modigaste. Men Cecilia Schelin Seidegård tvekade aldrig att tacka ja till jobbet.

”Fantastiskt tillfälle”

– Det här var en så ovanlig chans att skapa något nytt. Det var ett fantastiskt tillfälle att få vara med och påverka och driva fram något som jag verkligen tror på, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Trots två tuffa år tycker hon att mycket har gått över förväntan. Vid sidan av visionära ambitioner att skapa ett av Europas ledande universitetssjukhus 2011, har hon tvingats kämpa med tuffa besparingskrav. Under perioden 2004-2006 ska det nya storsjukhuset spara totalt 623 miljoner kronor. Bara under nästa år måste Karolinska Universitetssjukhuset spara 280 miljoner kronor, dessutom finns det stor risk att årets underskott på cirka 75 miljoner läggs ovanpå detta.

– Jag är chef för en speciell miljö, organisationen är politikerstyrd och det finns många starka grupper som är vana vid självbestämmande. I näringslivet kämpar alla inklusive ägarna för att lyckas, men i en politisk värld så upplever jag ofta att vi används som slagträ i en politisk valdebatt, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Hon är född i Stockholm, men flyttade som tioåring tillsammans med sin familj till Gotland. En stor del av sin studietid och flera yrkesverksamma år har hon tillbringat i Skåne. Numera återvänder hon gärna till fritidshuset på Österlen för att finna lugn och ro.

Cecilia Schelin Seidegård har en gedigen akademisk bakgrund; 1983 doktorerade hon i biokemi och efter några år inom svensk basindustri kom hon i slutet av 80-talet till Astra Draco där hon återupptog forskningen. Hon gjorde en spikrak karriär inom läkemedelsindustrin och blev med tiden biträdande forskningschef på Astra Zeneca.

Som sjukhusdirektör har hon fått vänja sig vid stormar, både internt och i media. Såväl fackliga organisationer som chefläkare och divisionschefer har protesterat mot de stora besparingskraven, många är oroade över att gränsen för att den medicinska säkerheten inte kan garanteras är nådd.

– Det har spridits många felaktigheter i media och en del av min tid har gått åt att dementera uppgifter som inte stämmer, till exempel att Karolinska skulle ha blivit varnade av Socialstyrelsen och att man ökat tillsynen på sjukhuset. Jag har pratat med både Kjell Asplund och Torsten Mossberg och de är inte heller glada över hur det vinklades i pressen, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Det var i början av oktober som Sveriges Radios Eko-redaktion sände ett nyhetsinslag som handlade om att Socialstyrelsen skärpt tillsynen och varnat Karolinska Universitetssjukhuset för att de stora besparingarna medförde en risk för patientsäkerheten.

Torsten Mossberg som är chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Stockholm, sa under intervjun att han tyckte att det varit ett för stort fokus på ekonomi och för lite fokus på patienten.

Några veckor senare skickade Cecilia Schelin Seidegård ett brev till generaldirektören för Socialstyrelsen, Kjell Asplund. I brevet är hon mycket kritisk till Socialstyrelsens agerande som hon menar har skadat Karolinskas anseende. Cecilia Schelin Seidegård ställer sig också frågande till att Socialstyrelsen kritiserar sjukhuset för de besparingar som gjorts i samband med fusionen, besparingar som inte hon utan politikerna fattat beslut om.

– Vi har inga tecken på att säkerheten har försämrats efter fusionen, vi har ett bra kvalitetsarbete och det ska vi fortsätta med. Både jag och Socialstyrelsen har samma ambition att garantera en säker och bra vård och vi höjer nu ambitionerna för att säkerställa detta, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Men för många av de anställda är läget pressat; platsbrist och förlängda väntetider tillhör vardagen för såväl patienter som anställda. Två av Karolinska Universitetssjukhusets chefläkare har lämnat sina uppdrag eftersom de befarade att de fortsatta sparbetingen skulle innebära påtagliga risker för ytterligare försämringar av den medicinska säkerheten.

– Jag tycker att det är tragiskt att Bo Ringertz som är en av de två chefläkare som hoppat av sitt uppdrag inte diskuterade detta internt. Vi har haft många diskussioner om framtiden och då nämnde han inte detta. Jag fick vetskap om hans beslut först i media och det tycker jag är beklagligt, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Oro över hårdare lojalitetskrav

Högst prioriterat på dagordningen är nu frågor som rör arbetsmiljö; här ingår bland annat trivsel på arbetet och patientsäkerheten.

Inom flera personalorganisationer är man dock oroade över utvecklingen och att en ny typ av ledarskap håller på att växa fram där lojaliteten mot givna sparkrav väger tyngre än den lojalitet som visas gentemot patienterna. Bakgrunden är bland annat en omdiskuterad så kallad ”lojalitetsklausul” som finns inskriven i chefskontrakten. Under den sjunde paragrafen anges att ”Karolinska Universitetssjukhuset äger rätt att med omedelbar verkan säga upp förordnandet som verksamhetschef efter särskilt beslut vid”:

– bristande förtroende mellan XX och
verksamhetschef.

– skillnad i uppfattning vad avser ledarskapets inriktning och kvalitet.

– organisatoriska/strukturella förändringar.

Cecilia Schelin Seidegård är förvånad över att kontrakten fått en så stor uppmärksamhet.

– Detta kontrakt är inte något nytt som tillkommit med fusionen. Det fanns vid båda de tidigare separata sjukhusen. Liknande avtal tillämpas också vid till exempel Akademiska sjukhuset i Uppsala och Danderyds sjukhus. Den diskuterade klausulen är inte avsedd som någon inskränkning av yttrandefriheten, säger Cecilia Schelin Seidegård

Trots stormar, hård kritik och fortsatta besparingskrav har hon inga planer på att sluta än på ett bra tag. Tvärtom ser hon fram emot att genomföra fusionen fullt ut, och att föra Karolinska Universitetssjukhuset till en ledande topposition i Europa.

– Jag tror att vi redan tillhör det översta skiktet, vi har ett väldigt gott renommé, svårigheten är inte att nå dit, utan att försöka bibehålla kvaliteten på sjukvården och forskningen, trots tuffa ekonomiska restriktioner.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera