Nyhetsarkiv

”Det går inte att lagstifta, allt hänger ihop”

Marcus Larsson, akutläkare vid Akutcentrum, Helsingborgs lasarett:

– Det är bra att se över hur man kan förbättra arbetssätt och minska väntetider. Men problemet med en tvingande lag är att den inte tar hänsyn till att akut verksamhet är svår att planera. Till skillnad från industriproduktion har vi svårare att förutse patientflöden, de varierar väldigt mycket. En lag som innebär max fyra timmars väntan på akuten, tror jag stjälper mer än det hjälper, säger Marcus Larsson.
Risken är, menar han, att vissa patientgrupper trängs undan till förmån för lägre medicinskt prioriterade patienter.

Det finns dåliga exempel på ”kreativ bokföring” från England där man har infört en fyratimmarsgräns på akuten, menar Marcus Larsson.

– Patienter fick vänta i ambulansen eller dröja med att stämpla in i systemet för att man skulle spara tid. Man hittar olika sätt för att hålla tiderna nere, och det skickar helt fel signaler. Vi har medicinska prioriteringar som vi måste ta hänsyn till, en stukad fot kan aldrig gå före en trafikolycka.

Dessutom brottas vi med svåra vårdplatsproblem. I somras hade vi 48 patienter på akuten som vi inte kunde lägga in. Vi har en åldrande befolkning, det är naivt att tro att man kan minska antalet vårdplatser samtidigt som man vill införa en fyra timmars gräns på akuten, säger Marcus Larsson.

Alla delar hänger ihop. Det är meningslöst att lagstifta om endast en länk i vårdkedjan, och eftersom det är omöjligt att lagstifta om varje del i kedjan så bör man låta bli att lagstifta överhuvudtaget, menar han.

Ett annat problem är vårdvalsreformen som inneburit att patienter som tidigare sökt sig till primärvården, nu söker sig direkt till akutmottagningen. Tidigare fanns en distriktsläkarmottagning i nära anslutning till akuten. Efter årsskiftet flyttar mottagningen från akuten.

– Patienterna kommer hellre till sjukhusets akutmottagning som ligger i centrum, än att åka till en distriktsläkarmottagning som ligger i en förort och som ändå skickar tillbaka patienterna till akuten. Det behövs helt andra lösningar än ett lagförslag om vi ska få ned väntetiderna på akuten, säger Marcus Larsson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera