Nyhetsarkiv

”Det behövs att en chef döms till fängelse”

Lennart Lundquist, professor på statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, skräder inte orden över Per-Otto Olssons agerande då han hämtade ST-läkaren Helene Andersson-Molina och gav henne en uppsträckning för att hon uttalat sig kritiskt i TV, i läkarrock, med namnbricka i landstingets lokaler.

“Horribel uppfattning”

– Det är horribelt att vissa människor har uppfattningen att yttrandefriheten inte gäller för att en person har en viss funktion, eller är klädd i läkarrock, eller att personen bara skulle ha rätt att uttala sig på vissa platser och inte på arbetstid.

– Per-Otto Olsson kan uttrycka sin åsikt att han tycker att Helene Andersson-Molina har fel i sak, mer kan han inte göra. När han säger att hon agerat olämpligt för att hon uttalat sig i läkarrock på arbetsplatsen är det bara hans eget sätt att komplettera grundlagen med egna regler och påhitt, säger Lennart Lundquist som tycker att det är farligt för demokratin om vi tillåter våra chefer att styra och ställa efter egna huvuden.

Lennart Lundquist påpekar att chefer själva låter sig intervjuas ständigt och jämt på den egna arbetsplatsen på arbetstid i egna arbetskostymer, så det är bara löjligt nys när de drar upp sådan här saker.

– Det är för att få tyst på obekväm kritik, inget annat, menar Lennart Lundquist.

– Men lagarna är inte skapade för att cheferna i det offentliga ska skyddas. Tvärtom. De behöver granskas. Vi ska istället tacka de som vågar kritisera öppet, de är alldeles för få, säger Lennart Lundquist.

– Finessen med det offentliga är just att det skiljer sig från det privata och att medborgarna ska ha möjlighet till insyn, men för att det ska fungera måste det finnas öppenhet så att folk vågar yttra sig utan rädsla för repressalier. Det är ju de här friheterna som gör att vi skiljer oss från diktaturer säger Lennart Lundquist.

– Sprider sig tystnaden i det offentliga är vi illa ute menar han. När ingen kan kontrollera försvinner ansvaret och till slut försvinner diskussionen för vi har inget att diskutera.

“Lagarna för svaga”

Även om Lennart Lundquist är upprörd är han inte ett dugg förvånad över kontroverserna i Östergötland.

– Det här händer ständigt och jämt i samhället, men vi ser inga rättegångsfall. Lagarna är för svaga. Även om vi har yttrandefrihet händer inget när personer straffas för att ha utnyttjat sin rättighet. Vi borde ha en speciell brottskategori som hette ”Brott mot demokratin”, i enlighet med ”Brott mot mänskligheten”.

– Det som normalt händer i sådana här fall är att chefen blånekar eller säger att han inte menat det han anklagas för och så slutar det möjligtvis med en reprimand, medan den anställde som larmat eller kritiserat drabbas väldigt hårt, eftersom det är chefen som bestämmer i långa loppet. Det är oerhört farligt om yttrandefriheten blir en illusion för då sprider sig tystnaden.

Vad säger du om att antällda som är obekväma och kritiska straffas med lägre lön?

– Det är min största invändning mot individuell lönesättning. Alla vet att lönen används som repressalieinstrument, men ingen kan göra något åt det. Chefen är ju inte så dum att han säger att den anställde får lägre lön för att han eller hon har fel åsikter eller är kritiska. Man hittar på något annat skäl. Att det råkar sammanfalla i tid med den anställdes olämpliga agerande, säger man bara är en slump.

Har chefer i det offentliga, exempelvis chefer inom den landstingsstyrda sjukvården, samma rätt att yttra sig som andra anställda eller gäller det speciella regler för dem när de får chefsansvar?

– Det är ingen skillnad om du är chef eller inte. I regeringsformens andra kapitel första paragrafen står att varje medborgare är gentemot det offentliga tillförsäkrad yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar, samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

– Du har alla medborgerliga rättigheter med dig in i tjänstemannarollen, säger Lennart Lundquist.

– Jag skulle vilja säga att det faktiskt är ännu viktigare att chefer tillåts yttra sig öppet och kritiskt, för det är ju de som oftast har mest information och är mest insatta.

– Försök att begränsa rätten att yttra sig för chefer i det offentliga är en fruktansvärd stöt i veka livet på hela den politiska demokratin, menar Lennart Lundquist.

– Många försöker skapa regler som liknar det privata. Det är ett allvarligt hot mot demokratin. Lagarna är till för att skydda oss medborgare. Cheferna är dom som oftast är bäst informerade och har bäst översikt. Hindrar man dom från att uttala sig kan det hända en massa konstiga saker.

Vad ska en person göra som anser sig straffad för att ha yttrat sig kritiskt?

– Det man kan göra idag är en JO-anmälan. Då prövas det av JO som kan anmäla fallet till åtal, men oftast blir det bara en reprimand. Det bästa med att vända sig till JO är nog att då börjar pressen rota i fallet och det skrämmer makthavarna. Men det finns en del konstiga JO-utlåtanden, säger Lennart Lundquist, som skulle vilja ha helt nya lagar med strängare straff för brott mot yttrandefriheten.

– Alldeles för många drabbas idag när de utnyttjar sina grundlagsskyddade rättigheter. På sina håll är det riktigt bedrövligt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera