Nyhetsarkiv

”Den akupunktur som erbjuds inom svensk sjukvård är en förenklad variant”

I många år har hon intresserat sig för österländsk medicin och är den enda svenska läkaren som är utbildad instruktör i NADA-öronakupunktur (National Acupuncture Detoxification Association).
I höst startar Elisabeth Sundqvist (bilden) en utbildningsresa för svensk sjukvårdspersonal till ön Hainan, Kinas sydligaste provins. Målgruppen är svensk sjukvårdspersonal.

– Tanken är att vi ska ge en introduktion till den traditionella kinesiska medicinen. Vi behöver bland annat se på hälsa och sjukdom utifrån ett bredare perspektiv och vi har mycket att lära vad gäller förebyggande vård, säger Elisabeth Sundqvist.

”Kineserna har ett vidare perspektiv”

– Kineserna har ett mycket vidare perspektiv i synen på hälsa som jag tycker är spännande. I vårt samhälle lider allt fler av stress och känslor av otillräcklighet, och problemen kryper ned i åldrarna. Jag möter fler och fler 30-åringar som är sjuka i utmattningssyndrom. Jag skulle önska att det fanns större utbyte mellan vår vetenskapliga västerländska medicin och den österländska mångtusenåriga medicinen, säger Elisabeth Sundqvist.

Den traditionella kinesiska medicinen har flera behandlingsmetoder som akupunktur och örtmedicin som skulle kunna användas i större utsträckning i Sverige, menar hon. Särskilt när det gäller stressrelaterade somatiska och psykiatriska sjukdomar.
I kinesisk medicin används ordet balans istället för sjukdom. Allt handlar om att vara i balans, både kroppsligen och själsligen.
Elisabeth Sundqvist menar att det är stor skillnad mellan den västerländska akupunktur, som erbjuds patienterna i Sverige och den som används inom den kinesiska hälso- och sjukvården.

Traditionell kinesisk medicin, där akupunktur bara är en del, är mycket mer komplex och det krävs många års studier för att bli en duktig akupunktör, menar hon. Den akupunktur som erbjuds i den svenska hälso- och sjukvården är en förenklad metod som introducerades på 60-talet och som utvecklats med åren.

– Akupunktur är en behandling i Kina och inte ett komplement som här i Sverige. Den traditionella medicinen i Kina behandlar hela sjukdomsbilden med örtmedicin och akupunktur.
I Kina är akupunktur en undergrupp till örtmedicinen. I Kina använder man även puls- och tungdiagnostik, säger Elisabeth Sundqvist.
Socialstyrelsen godkände akupunktur 1984 för behandling av smärta, och 1993 kom akupunktur att jämställas med annan medicinsk behandling i sjukvården.

Stor skillnad på akupunktur i Kina och i Sverige
– Den skolmedicinska vården använder akupunktur utifrån ett västerländskt förklaringssätt som inte alls följer den kinesiska teorin och diagnostiken, säger Elisabeth Sundqvist. Här i väst handlar det mycket om att stimulera olika triggerpunkter, men det har väldigt lite med det kinesiska akupunktursystemet att göra.

Elisabeth Sundqvist har själv auskulterat på TKM-avdelningar i Kina och fått vägledning i att sätta nålar och diagnostisera utifrån den kinesiska traditionella medicinen.
Förutom henne finns idag i Sverige bara några få som är TKM-utbildade.

I traditionell kinesisk medicin anser man att akupunkturpunkterna på kroppen ansluter till ett djupare flöde av livsenergi, så kallad Qi som cirkulerar genom hela kroppen i energikanaler eller meridianer, vars nätverk av kanaler binder samman kroppens olika organsystem.

– Den traditionella kinesiska läkekonsten anser att sjukdom och smärta beror på obalans av Qi, säger Elisabeth Sundqvist.
Är man frisk flyter Qi harmoniskt, men vid sjukdom har det uppstått blockeringar i flödet. Målet med TCM-akupunktur är att lösa upp dessa blockeringar av energiflöden och aktivera kroppens självläkande funktioner. Här har val av akupunkturpunkt, nål, vinkel och hur man manipulerar nålen stor betydelse för hur livsenergin påverkas, enligt kinesisk traditionell medicin.

Den traditionella kinesiska medicinen ser tre orsaker till sjukdom: yttre, inre och övriga orsaker, berättar Elisabeth Sundqvist.
– Det kan handla om allt ifrån för lite sömn och motion och felaktig kost till stress och känslomässig obalans.
Vid sidan av yttre orsaker som kan påverka vår hälsa, som till exempel klimatet och smitta som sprider infektionssjukdomar, påverkas vi också av inre orsaker, menar den traditionella kinesiska medicinen.

Den talar om de sju känslorna: glädje, ilska, oro, melankoli, sorg, rädsla och skräck. Lever man till exempel en längre tid med stark oro och ängslan leder det till obalans som visar sig i form av koncentrationssvårigheter och trötthet, menar den traditionella kinesiska medicien.

Kineserna förknippar också oro med överdriven tankeverksamhet; när tankar maler och man ältar samma sak om och om igen dräneras man på energi och motståndskraften i kroppen sänks.

En av Elisabeths närmaste vänner är läkaren Christina Doctare.
– Vi är kusiner och står varandra väldigt nära. Hon är som en syster för mig, vi delar många intresseområden och vi har följt i varandras spår genom åren, säger Elisabeth Sundqvist.
Christina Doctare bjöd i början på 80-talet, när hon var medicinalråd vid Socialstyrelsen, in den amerikanske läkaren Michael Smith till Sverige. Han hade i mitten på 70-talet introducerat en form av öronakupunktur på patienter med alkohol- och läkemedelsmissbruk, inspirerad av kinesisk neurokirurgi som visat att öronakupunktur ger lugn och ångestlindring. och minskar suget efter droger.

Michael Smith fick goda behandlingsresultat av metoden och bildade organisationen NADA, som certifierar utbildare av NADA-tekniken och säkerställer att utövare av metoden håller hög kvalitet.
Elisabeth Sundqvist blev intresserad och lät sig så småningom utbildas av Michael Smith. Idag är hon en av fyra godkända NADA-instruktörer, i Sverige.

Metoden används nu vid ett flertal behandlingshem och sjukhuskliniker samt öppenvårdsenheter i Sverige och Kriminalvårdsstyrelsen har utifrån positiva forskningsresultat gett klartecken för användning av öronakupunktur vid samtliga kriminalvårdsanstalter i Sverige.

– Den viktigaste funktionen av öronakupunktur är att de endogena opioderna ökar, framförallt betaendorfiner. Även andra neurotransmittorer som serotonin, noradrenalin, oxytocin, dopamin och GABA påverkas. Metoden har utvärderats i ett flertal kliniska studier som ger belägg för att NADA har en effektivt lugnande effekt och minskar suget efter droger. Effekten av öronakupunktur är framförallt en stimulering av nervus vagus, vilket ger en kraftig avslappnande effekt. Det medför att abstinenssymtom som oro och ångest dämpas, säger Elisabeth Sundqvist.

Studie med KI visar sänkta kortisolnivåer
I samarbete med Karolinska Institutet har hon i en mindre studie undersökt effekterna av NADA.
– Framförallt visar studien en klinisk signifikans att kortisolnivåerna sjunker och att det blir ett mindre stresspåslag. Det är därför metoden är så efterfrågad av patienter med stressrelaterad oro och sömnbesvär. Efter behandling upplever de sig lugnare och sover mycket bättre, säger Elisabeth Sundqvist.

Hon har själv prövat metoden och kunde efter 30 år som storrökare sluta med tobak.
– NADA har en direkt påverkan på hjärnans belöningscentrum och jag har sett många patienter med missbruks- och ångestproblematik få stor hjälp av metoden, säger Elisabeth Sundqvist.

Elisabeth Sundqvist har i mars varit tjänstledig från sin tjänst som överläkare och sektionschef vid Beroendecentrum Stockholm i två år.
– Jag hade arbetat väldigt mycket i drygt 20 år som läkare och nära 15 år som psykiater i ledande funktioner, Jag kände, trots att jag har ett intressant jobb som jag trivs med, ett behov av att hitta delar av mig själv som jag försummat under intensiva arbetsår, säger Elisabeth Sundqvist.

Under tiden som gått har hon hunnit segla över Atlanten. I april 2006 klev hon på ett tremastat skepp på Azorerna och seglade som skeppsläkare över Atlanten.
– Det var en fantastisk upplevelse att vara så länge på havet. Mina tankar var i en helt annan värld och jag kände under seglatsen ett ännu starkare behov av att göra saker som jag länge längtat efter, säger Elisabeth Sundqvist.
Till hösten 2008 går hennes tjänstledighet ut och hon kommer sannolikt att återvända till sin tjänst som sektionschef vid Beroendecentrum Stockholm.

– Jag har nu starka funderingar på att återuppta min forskning kring öronakupunktur, lusten har kommit tillbaka och det känns spännande, säger Elisabeth Sundqvist.

Kineserna öppnare än vi
Hon tycker att kineserna har ett mer öppet förhållningssätt till vår västerländska medicin än vad vi har för den österländska medicinen.

– Kina har verkligen öppnat upp sitt österländska tänkande för den västerländska medicinen. De ser dessa som två empiriska metoder som ett komplement till varandra. Kina visar prov på en häpnadsväckande öppenhet jämfört med Sverige. Övriga Europa har för övrigt kommit mycket närmare alternativa behandlingsmetoder, jämfört med vad vi har.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera