Nyhetsarkiv

”Bra med specialister i akutsjukvård – problemet är att det finns för få och för få med erfarenhet

– Det är högt tryck på akutmottagningen och det är inte enkelt att hantera de stora patientflödena med de resurser vi har idag. Akutläkarna tar hand om cirka 25 procent av våra kirurgipatienter, resterande del tas om hand av kirurgläkare.

Tycker du att det är eftersträvansvärt att akutsjukvårdsspecialister på sikt står i första linjen på akutmottagningen och har det övergripande ansvaret för akuta patienter?
– Modellen är väl beprövad i många andra länder. Jag tror att det är bra med särskilda specialister i akutsjukvård på akutmottagningen, men problemet idag är att andelen är för få och att vi fortfarande har alltför många unga läkare under utbildning utan den erfarenhet som krävs för att få ett fungerande akutläkarkoncept.
I framtiden hoppas jag dock att vi kan få erfarna specialister i akutsjukvård som driver våra akutmottagningar i samarbete med kirurger.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera