Nyhetsarkiv

”Bedrövligt om Region Skåne ska ha en egen strängare policy”

– Vi är rädda att det blir svårare att rekrytera läkare till Region Skåne om förslaget går igenom. Det är stor risk att läkare skräms bort om det inte finns möjlighet att komma ut på konferenser, kongresser och fortbildningsmöten, eller att man som ung läkare inte kan känna sig säker på sin vidareutbildning.

Kerstin Lindell förstår inte varför regionledningen har haft så bråttom med en egen policy och inte kunnat avvakta Landstingsförbundets och Läkemedelsindustriföreningens nya avtal om etiska regler.

– Det finns ju inget akut problem. Vi förstår inte varför Region Skåne måste gå före alla andra och bakbinda sig genom att införa egna strängare regler. Det är märkligt att man ifrågasätter sitt eget intresseorgan, Landstingsförbundet.

– Vi tycker dessutom att det är av stort värde att ha samma etiska regler för alla läkare i landet.

Kan inte Region Skåne stå för kostnaderna?
– Enligt våra beräkningar kommer det att kosta minst 100 miljoner kronor, kanske 150 miljoner kronor per år och de svar vi fått hittills är att det inte blir några sådana medel. Vi har inte fått något svar på varifrån pengarna ska tas. Vi bryr oss ju egentligen inte om varifrån pengarna kommer, men vi är väldigt rädda att det ska bli färre fortbildningsmöjligheter, helt i onödan. Region Skåne har ju redan ett gigantiskt underskott, säger Kerstin Lindell.
I Stockholm har den lokala fackföreningen varit med och skrivit under de nya samarbetsreglerna.

– Här i Skåne har man inte varit intresserad av att ha en dialog med oss läkare. Vi missade första remissrundan i januari, men sedan fångade vi upp frågan och gav våra synpunkter till det regionala samverkansmötet den 29 mars. När vi inte kunde enas begärde vi centrala förhandlingar som hölls den 16 april.

– Vi har krävt att 10 procent av läkarbudgeten i regionen avsättas för läkarnas fortbildning och vidareutbildning om den ny policyn går igenom. Vi menar också att verksamhetscheferna måste ges mandat att hantera frågorna utan någon speciell överprövning. Vi behöver mindre, inte mer administration. Vi ser inte heller några tungt vägande skäl att detaljreglera vem som betalar kost och logi, säger Kerstin Lindell.

– Vi motsatte oss också att man ville införa totalt sponsringsförbud för kurser till AT och ST-läkare. Landstingsförbundet är ju själv delägare i IPULS som har ett väl fungerande samarbete med industrin.

– Kurserna som granskas via IPULS har en tydlig jävs- och varudekklaration så det vore olyckligt om Region Skånes läkare hade förhindrats att delta i dessa värdefulla kurser. Nu fick vi in en skrivning att det kan var tillåtet med sponsring ”om utbildningen granskats och godkänts av gemensamma organ (arbetsgivare och anställda)”.

De Skånska Läkarföreningarna förhandlade också fram att det ska göras en noggrann uppföljning av hur den nya policyn påverkar läkarnas fortbildning.

– Här blir det viktigt med aktiva medlemmar som ger oss information om hur förändringen av regelverket i praktiken förändrar kvalitet och kvantitet på fortbildningen, säger Kerstin Lindell.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera