Nyhetsarkiv

”Att hamna i onåd kan drabba vem som helst”

Så säger Tommy Iseskog, som är jurist och har erfarenhet från 100-tals fall. Hans förslag för att ge de som hamnar i onåd på arbetsplatsen ett starkare stöd är inrättandet av en ombudsman i stil med Jämo.

Sjukhusläkaren inleder i detta nummer en artikelserie om mobbing och andra arbetsplatsproblem.
Vi har intervjuat ett flertal överläkare som efter många år i yrket stod inför det svåra faktumet att de hamnat onåd.

Skälen att hamna i onåd kan variera, men behandlingen från sjukhusadministrationen visar sig ofta följa samma mönster oavsett land och skäl till konflikten.
Frågorna den drabbade ställs inför är också desamma.
Vilka rättigheter har jag? Vem kan jag få hjälp av?
Känslan av rättslöshet är gemensam.

Frågorna aktualiserar också nya frågor om chefsrollen, förmågan att lösa konflikter och de arbetsrättsliga lagarna och fackets möjligheter att hjälpa till när problemen blir riktigt svåra.

Men den viktigste frågan är: Vad kan man göra?
Anatol Pikas, docent i pedagogisk psykologi har ett förslag till sjukvården:

– Varför inte bygga upp medlarinstitut eller institutioner, med professionella konflikthanterare, på några sjukhus i landet?. Läs mer om hans förslag på sidorna 70-71.

Carl-Magnus Edenbrandt, som hamnade i onåd i Norge då han anmälde en kollega för aktiv dödshjälp har ställt samman råd till den som tänker sig att kämpa för sin rätt. En värdefull lista som publicerats i Socialstyrelsens skrift ”Utan fast punkt”.

Rådet från Carsten Rose, chef för onkologen i Lund, är också värt att tänka över: ”Tänk på din hälsa, det är inte nödvändigt att stanna, du kan få jobb på annat håll”.

Vi kommer att följa upp artiklarna i kommande nummer av Sjukhusläkaren och tar gärna emot åsikter och artikelförslag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera