Nyhetsarkiv

”Att ensidigt sparka folk garanterar inte besparingar”

Det säger Per Holmqvist (bilden), specialistläkare i obstetrik och gynekologi, som uppvaktat den nya sjukhusledningen för att få den att tänka om.

– Man har använt sig enbart av division som metod och på så sätt fått fram antalet anställda man måste avskeda.

– Man tror att man kan spara pengar endast genom att sparka personal, och inser inte vilka oönskade effekter det kan få på längre sikt, både ekonomiskt men också ur ett patientsäkerhetsperspektiv, säger Per Holmqvist.

Han refererar till förlossningsvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra som lyckades minska verksamhetens totalkostnad genom att anställa fler barnmorskor.

– Man insåg att om det finns en barnmorska närvarande under hela förlossningen så minskar risken för kejsarsnitt. Och med färre kejsarsnitt så följer lägre kostnader, säger Per Holmqvist.

– Man säger att man vill att medarbetarna ska vara delaktiga i processen men hittills har vi inte sett några konkreta exempel på det. I dag är det bara konsulter i projektgrupperna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera