Nyhetsarkiv

”Anmärkningsvärt att Sjukhusläkaren inte hört av sig till oss förrän nu”

För över två år sedan hörde flera medarbetare från intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus av sig till oss. De berättade om en kränkande rasistisk jargong, om patienter med invandrarbakgrund som farit illa och om chefer som inte tog frågan på allvar.

Talade med ett 20-tal medarbetare

Vi undersökte anklagelserna mot sjukhuset genom att prata med ett 20-tal medarbetare på avdelningen och med hjälp av tre källor som framträdde med namn, och två andra källor som ville vara anonyma framkom en bild av en avdelning med uppenbara attitydproblem som gick ut över patienterna. Flera av våra källor hade dessutom tagit upp problemet med sina chefer utan att någon åtgärd presenteras. Därför valde vi att publicera deras berättelse.

Det är viktigt att påpeka att undersköterskan Peter Magnusson som fått en framträdande roll i media efter vår publicering inte var den enda källan. Vår publicering byggde alltså huvudsakligen på ytterligare 4 källor.

Idag hävdar Södertälje sjukhus och tidningen Sjukhusläkaren att allt var en lögn.

Det fanns aldrig problem med rasism på intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus och några patienter hade aldrig drabbats av kränkande behandling eller vanvård. Problemet är bara att denna bild helt bygger på interna utredningar utförda av kollegor till de kritiserade parterna, vars oberoende starkt kan ifrågasättas eftersom sjukhuset naturligtvis vill rentvå sig själv.

Dessutom har till och med sjukhusets egna attitydundersökning kommit fram till att det förekommit oacceptabelt rasistiskt språkbruk på avdelningen men istället för att ta tag i problemen som uppenbarligen finns, hävdar sjukhuset att rasismen på IVA inte är värre än någon annanstans i samhället, som om det vore en ursäktande faktor.

Christer Bark undrar nu vilka incidenter som ägt rum där patienter med invandrarbakgrund skulle ha fått sämre vård. Enligt våra källor rörde det sig om ett 20-tal fall där behandlingen av patienter med invandrarbakgrund starkt kunde ifrågasättas.

Ett allvarligt fall handlade om en arabisktalande man som uppvisade stora smärtor utan att någon åtgärd vidtogs från ansvarig sjuksköterska med motiveringen ”jag pratar inte arabiska, jag vette fan vad han vill”. Senare uppdagades det att mannen haft en inre blödning i buken men när jourhavande läkare frågade om mannen haft ont under natten svarade sjuksköterskan nej.

Ett annat fall handlade om en man med romsk härkomst där tjänstgörande sjuksköterska medvetet underlät att utföra åtgärder när hans andning kraftigt försvagades.

Två källor hävdar att mannens liv riskerades på grund av behandlingen.

Flera av källorna berättade också om incidenter där IVA-medarbetare skällt ut och kränkt patienter med invandrarbakgrund inför deras anhöriga. Utöver detta hävdade alltså fem källor samstämmigt att rasistiskt språkbruk frekvent yttrades i fikarum och korridorer.

Enligt samstämmiga källor togs fallet med den arabiske och romske mannen upp med chefer på sjukhuset. Dessutom tog flera medarbetare återkommande upp språkbruk i fikarum och inför patienter med sina överordnade.

De chefer som fick vetskap om att det fanns problem på IVA var chefsjuksköterska Louise Claesson, medcinskt ansvarig Mikael Fjällid, tf chefsjuksköterska Sevim Yousef, gruppchefen för skiftet Ullrika Lyvik och verksamhetschefen Kajsa Giesecke.

Cheferna vägrade tala med oss

Men enligt våra källor vidtog inga av dessa chefer några åtgärder. Istället skyllde de på ”personliga konflikter” på avdelningen. Vi försökte naturligtvis prata med cheferna och höra deras version av händelserna men alla vägrade prata med oss och hänvisade istället systematiskt till informationschefen.

Nu har det gått två år sedan Debatt publicerade IVA-medarbetarnas berättelse. Två av källorna jobbar inte kvar på avdelningen längre eftersom de tyckte att attitydproblemen var så stora. Att Sjukhuset och tidningen Sjukhusläkaren idag hävdar att hela historien var en bluff utan att någon extern utredningen ens är genomförd är uppseendeväckande.

Är det verkligen seriöst att den anklagande parten utreder sig själv och sen avskriver alla anklagelser?

Att Södertälje sjukhus dessutom smutskastat undersköterskan Peter Magnusson ända upp i Arbetsdomstolen och hävdat att det är han själv och inte avdelningen som har stora problem är fullkomligt oanständigt. Vem i offentlig sektor kommer i framtiden våga utnyttja sin meddelarfrihet och vända sig till media när de ser hur Södertälje sjukhus agerat?

Axel Gordh Humlesjö, dåvarande medarbetare i Debatt.
Janne Josefsson, tidigare programledare för Debatt

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera